CEO

 

 

 

Tổng quan

 

Là một CEO người mà quản lý người khác để tiến hành công việc để đạt mục tiêu của doanh nghiệp. CEO nhìn công ty giống như nhìn thấy những bức tranh lớn hơn, họ có một tầm nhìn cho tương lai rồi đề ra chiến lược tổng thể của các quyết định của công ty và làm cho nó trở thành hiện thực. Đó là việc tăng doanh thu, lợi nhuận và phát triển bền vững.

 

Ngày nay có thể nhận ra rõ ràng sự thành bại của một công ty phụ thuộc rất hơn vào năng lực của CEO. Họ giống như thuyền trưởng của một con tàu (doanh nghiệp). Khả năng định hướng, và thực hiện tốt của CEO quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Kinh tế toàn cầu, thế giới mở hiện giờ đã gia tăng sự cạnh tranh mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chỉ cần CEO không đủ sức để đưa ra chiến lược, quyết sách tốt giúp công ty có sản phẩm tốt, bán được hàng, có lợi nhuận…. thì công ty sẽ lâm nguy. Vì vậy, vai trò của CEO ngày trở nên quá quan trọng cho sự thành công của doanh nghiệp.

 

CEO không những điều hành công việc nội bộ của mình tốt mà còn nhạy bén với những sự thay đổi bên ngoài, xu hướng thị trường, sự thay đổi về công nghệ, sự phát triển về quản lý .v.v CEO thành công dành thời gian để tham gia hội thảo, đào tạo sẽ có cơ hội trao đổi với nhiều người, từ đó nắm bắt ý tưởng, bí quyết mới để giúp công ty mình đổi mới và cải tiến liên tục, đem lại cơ hội phát triển công ty vuột bậc hơn, bền vững hơn. 

 

 

 

 

Tầm quan trọng của CEO

 

Tất cả các tổ chức dựa vào nỗ lực để đạt được mục tiêu chung. Vai trò CEO rất quan trọng vì những lý do sau:

 

• Hoàn thành các mục tiêu

 

Có thể hoàn thành mục tiêu mà không quản lý, nhưng nó sẽ là vô cùng khó khăn. Nhưng về mặc dài hạn thì đó là một thách thức thật sự. Hầu hết những doanh nghiệp lớn thành công nhờ CEO chuyên nghiệp và năng lực. Với việc quản lý thích hợp, một tổ chức được phép lập kế hoạch và cân đối các nguồn lực của họ như một cách trong mọi công việc được hoàn thành đó.

 

 

• Kiếm được lợi nhuận nhiều hơn

 

Một CEO giỏi vừa có năng lực để giúp công ty tăng doanh thu đều đặn, vừa quản lý chi phí tốt để công ty sinh lợi nhuận cao. Cả hai mục tiêu quan trọng nhất của công ty phụ thuộc rất lớn vào năng lực của CEO cấp.

 

 

• Hiệu quả hơn

 

Con người không thể có hơn 24 giờ mỗi ngày. CEO hiệu quả sẽ làm được nhiều việc thành công trong cùng thời gian với người khác. CEO điều hành một guồng máy lớn nên khi họ hiệu quả sẽ chỉ dẫn, thúc đẩy quản lý cấp trung, cấp cơ sở và toàn bộ nhân viên làm việc hiệu quả. Như thế là cả một guồng máy hoạt động hiệu quả.

 

 

 

 

Chương trình đào tạo của chúng tôi

 

Chương trình Đào tạo Quản lý là một độc đáo, chương trình cung cấp phát triển nghề nghiệp đó tiềm năng trong một môi trường chuyên nghiệp với nhịp độ nhanh. Bắt đầu từ những chương trình đào tạo CEO bao gồm việc lập kế hoạch, triển khai kế hoạch, quản lý đội ngũ và kết quả, thực hiện việc cải tiến liên tục.

 

 

 

***Mục tiêu khoá học

 

Chương trình được xây dựng nhằm mục đích đào tạo bạn trở thành một CEO giỏi với các phần kiến thức – kỹ năng và năng lực thực hiện thực tế hiệu quả qua các chuyên đề như sau:

 

 • Nhận ra nhiệm vụ của CEO và cách thức tiến hành công việc phù hợp với vị trí này
 • Làm gì để trở thành CEO
 • Thực hiện tầm nhìn của công ty và giá trị để hướng mọi nhân viên cam kết thực hiện hoàn thành mục tiêu
 • Giúp các CEO làm quen với cách xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, nâng cao sự chuyên nghiệp và tính hiệu quả.
 • Giúp CEO có phương pháp bài bản để hoạch định cạnh tranh dài hạn, hoạch định chiến lược 1-5 năm
 • Cách thức để cải tiến Nâng cao thành quả công ty liên tục
 • Phát triển năng lực của hệ thống
 • Phát triển năng lực của con người
 • Phát triển và hoàn thiện các kỹ năng trong điều hành tổ chức như: kỹ năng lãnh đạo, hoạch định, quản lý nguồn nhân lực, kiểm soát, quản lý tài chính, …

 

 

 

***Đối tượng tham dự

 

 • Khóa học này là dành cho giám đốc điều hành, quản lý cấp trung, các nhà quản lý và lãnh đạo mà họ muốn cải thiện hiệu suất quản lý riêng của họ và giúp tạo ra một hoạt động hiệu suất cao thành công. 
 • Chương trình này sẽ rất hữu hiệu với những nhà quản lý cần phải hiểu bức tranh lớn hơn và đạt được những kỹ năng bổ sung trong quản lý lãnh đạo, chiến lược, tài chính, tiếp thị và quản lý con người để đạt thành quả của công ty và cá nhân cao hơn.
 • Giám đốc điều hành, Giám đốc khối, Giám đốc chi nhánh, Lãnh đạo cấp cao,
 • Các phó giám đốc
 • Những ai tiềm năng trở thành Tổng Giám đốc

 

 

 

 

 

***Nội dung đào tạo

 

 

Phần 1 –CEO trong thời đại mới

 

 • Doanh nghiệp trong thế giới phẳng
 • Vai trò của CEO trong thời đại mới
 • Để làm CEO thành công cần gì?

 

 

Phần 2 – CEO với Sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược và hoạch định

 

 • Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu cho Doanh nghiệp
 • Môi trường cạnh tranh và định hướng doanh nghiệp
 • Xây dựng chiến lược cạnh tranh dài hạn
 • Hoạch định và thực thi tác nghiệp

 

 

Phần 3 – Cải tiến, sáng tạo và Quản lý sự thay đổi 

 

 • Khái niệm về cải tiến, sáng tạo và thay đổi 
 • Tại sao phải cải tiến, sáng tạo và thay đổi?
 • Kế hoạch cải tiến, sáng tạo và thay đổi 
 • Thực hiện cải tiến, sáng tạo và thay đổi
 • Đánh giá cải tiến, sáng tạo và thay đổi

 

 

Phần 4 - Quản lý nguồn nhân lực dành cho CEO

 

 • Vai trò của CEO khi sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả
 • Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực
 • Cải thiện quy trình làm việc của các phòng ban
 • Phân công phân nhiệm và uỷ thác công việc cho các bộ phận, phòng ban
 • Thu hút, sử dụng và giữ chân nhân tài
 • Những kỹ năng quản trị nguồn nhân lực hiệu quả

 

 

Phần 5 – Quản lý Bán hàng dành cho CEO

 

 • Thiết lập chiến lược bán hàng
 • Triển khai chiến lược bán hàng
 • Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối
 • Quản trị nguồn nhân lực bán hàng
 • Kiểm soát hoạt động bán hàng
 • Các mô hình chiến lược

 

 

Phần 6 – Marketing và thương hiệu dành cho CEO

 

 • Quản trị thương hiệu - tài sản vô giá của Doanh nghiệp
 • Marketing và công tác phát triển thương hiệu
 • Quản trị mối quan hệ khách hàng
 • Digital marketing – xu hướng mới và ưu thế
 • Thương mại điện tử - lợi thế cho người đi trước

 

 

Phần 7 – Kế toán dành cho CEO

 

 • Bảng cân đối kế toán – Balance sheet
 • Báo cáo thu nhập - Income statement
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - cash flow
 • Vốn hoạt động và cấu trúc tài chính
 • Báo cáo tài chính đến tài chính doanh nghiệp

 

 

Phần 8 - Tài chính và đầu tư dành cho CEO

 

 • Phân tích tài chính 
 • Kế hoạch tài chính
 • Quản lý dòng tiền
 • Giá trị tiền theo thời gian
 • Cấu trúc tài chính
 • Quyết định tài chính
 • Mô hình giá tài sản
 • Chi phí vốn
 • Kiểm soát và quản lý rủi ro tài chính
 • Chứng khoán và đầu tư trên thị trường chứng khoán

 

 

Phần 9 – Nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo

 

 • Xây dựng, duy trì và phát triển Văn hóa Doanh nghiệp
 • Lãnh đạo
 • Kỹ năng hoạch định và kiểm soát công việc 
 • Kỹ năng tư duy sáng tạo 
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển mạng lưới quan hệ 
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 
 • Kỹ năng thương lượng và Đàm phán
 • Kỹ năng giao tiếp nâng cao
 • Kỹ năng ra quyết định
 • Kỹ năng thuyết trình nâng cao
 • Kỹ năng Giải quyết xung đột
 • Kỹ năng Tương tác cá nhân
 • Kỹ năng Động viên
 • Xây dựng và phát triển nhóm làm việc hiệu quả 

 

 

 

***Phương pháp đào tạo

 

Đào tạo này được dạy với phong cách lớp học đó tối đa hóa sự tham gia,  bài tập học tập, nghiên cứu trường hợp, và các bài tập dựa trên kịch bản. Một số được sử dụng để tăng cường các năng lực và kỹ năng trong mỗi mô-đun học kinh nghiệm. Khóa học bao gồm theo dõi trên các bài tập để thực hiện các công cụ và khái niệm vào tổ chức. Những người tham gia một dự án thực tế của các học viên. Từ đó, họ sẽ được hướng dẫn giải quyết tốt công việc mà họ đang và sẽ làm.

 

 • Khóa học kết hợp giữa lý thuyết theo chuẩn mực quốc tế và kinh nghiệm thực tế ở các công ty lớn, công ty đa quốc gia để doanh nghiệp có nhiều cơ hội giải pháp, từ đó lựa chọn giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp mình.
 • Giảng viên trình bày giáo trình thực tế, học viên trao đổi và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.
 • Các học viên thực hành bằng cách làm một bài tập với nhau. Từ đó tăng thêm giải pháp, sáng tạo cho những tình huống sẽ xảy ra từ đó chuẩn bị kế hoạch ứng phó tốt nhất. 

 

 

 

***Ban giảng huấn

 

 • Là những diễn giả, chuyên gia cố vấn hoặc làm việc trực tiếp về thương hiệu cho các công ty, tập đoàn lớn tại Việt Nam
 • Là những người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực quản lý, marketing, thương hiệu và xây dựng chiến lược

 

 

 

***Thời lượng khóa học

 

 • Thời lượng khóa học: 3 tháng, trong đó
 • Lý thuyết: 2 tháng
 • Thực hành: Ít nhất 1 tháng, lịch thực hành linh động và phù hợp với học viên đang đi học hoặc đi làm.
 • Phương thức thực hành: Xây dựng và triển khai kế hoạch của công ty đang làm

 

 

  

Lợi ích cho học viên

 

Lợi ích sau khóa học đào tạo như sau: 

 

 

1. Tăng năng suất.

 

CEO giỏi có thể làm tăng năng suất của nhân viên. Về cơ bản, lãnh đạo là người hiểu được người khác và có phương pháp phát triển họ để hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp cũng như mục tiêu cá nhân. CEO thúc đẩy tốt nhiều quản lý làm hiệu hiệu suất, các quản lý sẽ thúc đẩy nhân viên hiệu suất, điều này sẽ làm cho cả công ty hiệu suất.

 

 

2. Duy trì nhân lực giỏi

 

75% số người tự nguyện rời khỏi công việc không bỏ công việc của mình, họ bỏ ông chủ của họ! Đúng vậy, các nhân viên rời nhà lãnh đạo hiệu quả. Bằng cách đầu tư vào đào tạo lãnh đạo, chúng ta có thể giữ lại những người bạn và giảm chi phí tuyển dụng tốn kém. Nhân sự giỏi là yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp

 

 

3. Nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai

 

Bạn cần phải có chiến lược về phát triển và nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai. Nếu không có chiến lược, vai trò lãnh đạo thường được trao cho các ứng viên mong nhất với cá tính nổi trội. Lãnh đạo chất lượng là một sự kết hợp của những phẩm chất phù hợp và đào tạo đúng. Xác định những người đã có những gì nó cần và cung cấp cho họ với đào tạo lãnh đạo nhắm mục tiêu. Nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai hỗ trợ kế thừa và cung cấp con đường sự nghiệp cho người lao động.

 

 

4. Tăng sự tham gia của nhân viên

 

Chúng ta đều biết làm thế nào chúng ta đang tiến bước trong vai trò của chúng tôi, nhận được lời khen ngợi khi nó cũng kiếm được và phản hồi mang tính xây dựng khi cần thiết. Trong thực tế, 43% nhân viên tham gia đánh giá cao phản hồi nhận được ít nhất một lần một tuần so với chỉ có 18% những người tham gia thấp. Phản hồi là một kỹ năng của nhà lãnh đạo thành công. Thông qua đào tạo lãnh đạo, bạn có thể dạy những cách hiệu quả để cung cấp cho phản hồi để thúc đẩy và tăng mức độ kỹ năng của người bạn.

 

 

5. Thực hiện một phong cách lãnh đạo hiệu quả.

 

Đào tạo lãnh đạo có thể hỗ trợ trong việc thực hiện các phong cách lãnh đạo phù hợp nhất cho tổ chức của bạn và công việc bạn làm. Có một số phong cách lãnh đạo, tất cả với lợi thế và bất lợi riêng của họ. đào tạo lãnh đạo cũng có thể giúp các nhà lãnh đạo cá nhân phát triển phong cách lãnh đạo cá nhân của mình rằng các thành viên đội bóng của họ sẽ tốt nhất để đáp ứng.

 

 

6. Đưa ra quyết định tốt hơn

 

Đào tạo lãnh đạo có thể dẫn đến việc ra quyết định tốt hơn. Bởi vì, qua đào tạo các nhà lãnh đạo sẽ có phương pháp, danh mục các giải pháp, các kinh nghiệp, các kỹ năng … tốt hơn, từ đó họ sẽ đưa ra các quyết định kinh doanh tốt hơn.

 

 

 

Bài viết liên quan:

 

- Giám đốc Marketing

- Giám đốc Thương hiệu

- Giám đốc Trade marketing