Chiến lược bán hàng

 

 

Chiến lược bán hàng là điều mà mỗi công ty phải thực hiện liên tục hàng năm, hàng tháng hoặc thậm chí thay đổi hàng ngày để có những sách lược nhằm bán được hàng.

Không chỉ nhằm chinh phục khách hàng và chiến thắng trên thị trường hàng ngày, chiến lược bán hàng giúp vạch ra con đường mà ngành kinh doanh sẽ phát triển về lâu dài. 

 

Chiến lược bán hàng rất quan trọng nhưng trong thực tế rất nhiều công ty chưa có chiến lược bán hàng bài bản. Điều này làm cho doanh số công ty không tăng trưởng thậm chí đi xuống. Chiến lược bán hàng thường nhầm lẫn là chiến thuật bán hàng ngắn hạn nhưng chiến lược bán hàng bao gồm cả chiến lược dài hạn và ngắn hạn cũng như chương trình hành động cụ thể nhằm thúc đẩy doanh số tăng trưởng bền vững.

 

 

 

Tại sao cần có chiến lược bán hàng?

 

Để kinh doanh hiệu quả và có thể phát triển bền vững lâu dài, nhà hoạch định chiến lược cần nêu bậc lên được lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh bền vững được xây dựng một cách bài bản và có thời gian 1 đến vài năm. Kế hoạch này bao gồm ý tưởng, chiến lược chung, chiến lược thị trường, sản phẩm… có sự phối hợp của nhiều yếu tố trong đó có tính toán đến hiệu quả tài chính.

 

 

Nội dung chiến lược bán hàng bao gồm những phát thảo định hướng lớn dài hạn là chiến lược. Từ chiến lược có thể cụ thể hoá bằng hoạt động ngắn hạn là chiến thuật bán hàng. Bởi vậy, chiến lược bán hàng vừa có yếu tố dài hạn vừa có yếu tố ngắn hạn. Nhưng tổn thể phải đạt được mục tiêu dài hạn.

 

 

Những mục tiêu của chiến lược bán hàng có thể chuyển đến những chức năng nhỏ hơn như chiến lược kênh phân phối, chiến lược theo vùng miền, khu vực, chiến lược theo mùa vụ .v.v. Điều đó giúp cho hoạt động của từng nhóm nhỏ linh hoạt và giúp cho họ khai thác đặc điểm đặc thù của từng phân khúc thị trường để mang đến sự thành công cho toàn bộ chiến lược bán hàng tổng thể.

 

 

Nói như vậy, chiến lược bán hàng rất cần thiết vì nó là kim chỉ nam cho hoạt động bán hàng từ dài hạn đến ngắn hạn, cho tổng thể quản lý bán hàng đến từng đơn vị bán hàng nhỏ nhất để khai thác tốt từng đặc điểm riêng của phân khúc khách hàng nhằm đem lại sự thành công cho công tác bán hàng.

  

 

 

Dịch vụ đào tạo của chúng tôi

 

Phân tích môi trường kinh doanh

 

Chúng tôi có thể tổ chức nghiên cứu thị trường và phân tích, xác định giai đoạn của thị trường và chỉ ra các xu hướng để giúp doanh nghiệp có một cái nhìn đầy đủ về thị trường. Từ đó xác định những cơ hội kinh doanh, những hiểm họa tiềm ẩn.

 

Chúng tôi có thể phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường. Xác định đâu là đối thủ chiến lược, đâu là các đối thủ khu vực, kèm theo là phân tích điểm mạnh điểm yếu của từng đối thủ cũng như là chiến lược của họ.

 

Chúng tôi có thể đánh giá tình hình nội tại của doanh nghiệp. Phân tích năng lực cạnh tranh, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu. Đề xuất những hành động để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu.

 

 

Đề xuất cơ hội kinh doanh

 

Chúng tôi có thể phân tích chuỗi giá trị hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ ra những cơ hội tối ưu hóa giá trị, cũng như những cơ hội phát triển.

 

Chúng tôi có thể đề xuất mô hình quản lý phù hợp với qui mô, đặc thù hoạt động của doanh nghiệp. Kể cả mô hình, giải pháp chuyển tiếp, nếu cần.

 

 

Xây dựng chiến lược bán hàng

 

Chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng định hướng cho chiến lược marketing, chiến lược thương hiệu, chiến lược sản xuất, chiến lược chuỗi cung cấp, chiến lược phân phối, chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược bán hàng.

 

Chúng tôi có thể thảo luận với doanh nghiệp để đề ra các chương trình sáng kiến chiến lược, cùng với lộ trình thực hiện giúp doanh nghiệp áp dụng những cải tổ trong các phòng ban chức năng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

 

Chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn, với các chỉ tiêu tài chính, sản xuất kinh doanh chủ yếu.

 

 

Xây dựng và triển khai chương trình hành động

 

Và chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phương thức đánh giá thành thích và hiệu quả.

 

 

 

 

Lợi ích mang đến cho công ty

 

Tăng doanh thu

 

Chúng tôi có bề dày kinh nghiệm hoạch định chiến lược bán hàng, đi kèm với những thành tích đóng góp cụ thể vào sự thành công của các công ty khách hàng. Chúng tôi có những mục tiêu để cùng nhau hành động nhằm đạt được kết quả tăng doanh thu và năng lực bán hàng

 

 

Nâng cấp chiến lược và hệ thống bán hàng

 

Chúng tôi sử dụng những phương pháp, qui trình, công cụ đã được chứng minh hiệu quả trong thực tế chứ không chỉ từ lý thuyết trong sách vở. Phương pháp chúng tôi áp dụng có thể trích xuất từ nhiều mô hình của các công ty lớn và điều chỉnh cho phù hợp với doanh nghiệp. Điều đó làm cho doanh nghiệp có thể có lợi ích là có mộ mô hình, chiến lược tiên tiến nhưng phù hợp với điều kiện thực tế của mình.

 

 

Nâng cao lợi ích chuỗi giá trị

 

Chúng tôi tiếp cận chiến lược bán hàng như là một phần của hệ thống quản lý doanh nghiệp tiên tiến, chứ không chỉ là một công việc chuyên môn đơn lẻ. Điều này làm cho doanh nghiệp có được lợi ích tổng thể từ chuỗi giá trị của toàn bộ doanh nghiệp, thông qua chiến lược bán hàng có thể thúc đẩy các bộ phận chức năng khác hoạt động mạnh mẽ hơn, hiệu quả và hiệu suất hơn.