Xây dựng chiến lược thương hiệu toàn cầu

 

 

 

Tổng quan

 

Một thương hiệu thành công đánh dấu một sản phẩm là có lợi thế cạnh tranh bền vững. Microsoft, IBM, BMW, Coca Cola , Shell ...là những ví dụ điển hình về thương hiệu doanh nghiệp, Louis Vuiton, GUCCI, Dove, Tide... là những ví dụ điển hình về thương hiệu sản phẩm.

 

 

 

 

Tầm quan trọng của thương hiệu

 

Một khi mà các sản phẩm đã đạt đến mức độ hầu như không thể phân biệt được bằng tính chất, đặc điểm và lợi ích công dụng thì thương hiệu là yếu tố duy nhất tạo ra sự khác biệt giữa các sản phẩm. thương hiệu nói lên sự tin tưởng và sự an toàn.

 

 

 

 

Chương trình đào tạo của chúng tôi

 

Một chương trình này cho các nhà quản lý cấp cao có kinh nghiệm. Chương trình được thiết kế để trang bị cho cá nhân làm tốt ở vai trò quản lý cấp cao. Chương trình bao gồm việc xem xét các vấn đề phải đối mặt với quản lý cấp cao trong kinh doanh ngày nay và Bao gồm một bộ cân bằng đầu vào hướng dẫn, mở diễn đàn thảo luận về các vấn đề, nghiên cứu trường hợp có liên quan hiện nay, suy tư cá nhân và nhóm giải quyết vấn đề. 

 

 

 

 

Mục tiêu

 

 • Nâng cao năng suất sản xuất
 • Định vị giá trị thương hiệu
 • Tạo lòng tin khách hàng
 • Phát triển kênh phân phối

 

 

 

 

Đối tượng tham dự

 

Khóa học này là dành cho giám đốc điều hành, quản lý cấp trung, các nhà quản lý và lãnh đạo mà họ muốn cải thiện hiệu suất quản lý riêng của họ và giúp tạo ra một hoạt động hiệu suất cao thành công. Nó rất phù hợp với những nhà quản lý cần phải hiểu bức tranh lớn hơn và đạt được những kỹ năng bổ sung trong quản lý lãnh đạo, chiến lược, tài chính, tiếp thị và quản lý con người.

 

 

 

 

Nội dung

 

 • Thế nào là một thương hiệu đặc trưng
 • Thấu hiểu hành vi khách hàng
 • Định vị thương hiệu chính xác
 • Cách làm việc với đối tác hiệu quả
 • Chiến lược tạo giá trị riêng cho thương hiệu

 

 

 

 

Lợi ích

 

 • Nhận diện các chiến lược thích hợp để đạt mục tiêu.
 • Tạo giá trị riêng của thương hiệu
 • Xác định tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu tương lai của công ty.
 • Cải thiện sự nhận biết của môi trường bên trong và môi trường bên ngoài, nhận diện rõ ràng lợi thế cạnh tranh.
 • Cải thiện sự phối hợp trong các hoạt động và sự phân bổ nguồn tài nguyên hiệu quả hơn.
 • Kế hoạch chiến lược làm cho tổ chức trở nên chủ động hơn là thụ động.