Giám đốc Marketing

 

 

Tổng quan

 

Thương hiệu ngày nay đã trở thành một tài sản rất lớn và rất quan trọng của doanh nghiệp. Việc quản lý thương hiệu đã không phải của các công ty đa quốc gia mà hầu hết các doanh nghiệp nội địa cũng quan tâm mạnh mẽ. Ngày nay, nhiều khách hàng biết đến thương hiệu sản phẩm còn nhiều lúc nhiều hơn cả công ty đó là một sự thành công lớn. Thương hiệu gắn với khách hàng là một mối liên hệ rất đáng mơ ước của nhiều công ty vì đó là khách hàng, đó là doanh thu, đó là lợi nhuận.

 

Vì vậy nhu cầu các doanh nghiệp cần các Giám đốc Marketing giỏi là rất lớn. Giám đốc nhãn hiệu giỏi mang thương hiệu đến với khách hàng, làm cho thương hiệu có vị trí sâu sắc trong tâm trí của khách hàng thì từ đó sẽ tạo nên doanh thu và lợi nhuận cho công ty cũng như nâng cao giá trị tài sản của công ty – tài sản thương hiệu.

 

 

 

 

Tầm quan trọng của Giám đốc Marketing

 

Giám đốc Marketing tham gia công việc chính là lập kế hoạch, xây dựng chiến lược, quản lý đội ngũ để triển khai và quản lý các chương trình/chiến dịch marketing. Tầm quan trọng của vị trí này được thể hiện qua các công việc như sau:

 

 

Xây dựng kế hoạch thương hiệu

 

Tùy theo tình hình của thương hiệu mà Giám đốc Marketing sẽ có kế hoạch xây dựng thương hiệu khác nhau. Nếu là thương hiệu mới thì Giám đốc Marketing sẽ xây dựng kế hoạch mới cho một thương hiệu mới ngay từ đầu, từ cấu trúc, tầm nhìn thương hiệu, những thành phần cơ bản, sản phẩm … đến kế hoạch truyền thông cho thương hiệu.

 

Nếu là thương hiệu đang có thì Giám đốc Marketing sẽ xây dựng các chương trình thương hiệu để đạt những mục tiêu của thương hiệu như nhận biết, lòng tin … đến doanh thu của thương hiệu. 

 

 

 

Triển khai hoạt động của thương hiệu

 

Từ kế hoạch đã được chấp thuận, Giám đốc Marketing sẽ triển khai các chương trình marketing được diễn ra trong thực tế. Trong thực tế thì môi trường rất phức tạp nên đòi hỏi Giám đốc Marketing ngoài hiểu biết về marketing, hiểu biết về chương trình marketing, khách hàng mục tiêu, đối tác… họ còn có nhiều kỹ năng quan trọng như kỹ năng phối hợp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề… những kỹ năng hoàn thiện đó giúp cho Giám đốc Marketing phối hợp rất nhiều bên để triển khai chương trình thành công.

 

 

 

Quản lý tài sản thương hiệu

 

Đã biết thương hiệu là một tài sản thì Giám đốc Marketing có nhiệm vụ quản lý nó. Giám đốc Marketing tự thực hiện hay thuê agency bên ngoài đánh giá sức khỏe của thương hiệu thường xuyên. Từ đó có kế hoạch để duy trì, bảo vệ và phát triển giá trị tài sản này ngày càng lớn hơn.

 

 

 

Quản lý và đánh giá chương trình

 

Một yếu tố quan trọng của vai trò Gíam đốc thương hiệu là thu thập và phân tích dữ liệu để báo cáo, đánh giá sự thành công của các chương trình. Điều này có thể là số lượng truy cập trang web, số liệu bán hàng, thị phần, sự hài lòng của khách hàng hoặc nhiều chỉ số khác và nó là quan trọng để ghi lại và theo dõi như là một phần cốt yếu của những quá trình Marketing.

 

 

 

 

Chương trình đào tạo của chúng tôi

 

Chúng tôi xây dựng khóa học Giám đốc Marketing  để giúp cho học viên có thể xây dựng và thực hiện một thương hiệu thành công. Chương trình cung cấp từ những kiến thức mới về xây dựng và quản lý thương hiệu cũng như những phương pháp để học viên có thể có thể làm tốt vai trò của một Giám đốc thương thương hiệu nhằm mục tiêu giúp công ty có những thương hiệu mạnh, thành công về mặt doanh số cũng như giá trị thương hiệu.

 

 

 

 

 

***Mục tiêu khoá học

 

Chương trình được xây dựng nhằm mục đích đào tạo bạn trở thành một Giám đốc Marketing giỏi với các phần kiến thức – kỹ năng và năng lực thực hiện thực tế hiệu quả qua các chuyên đề như sau:

 

 • Có kiến thức hệ thống về Marketing
 • Vai trò và vị thế của một giám đốc Marketing hiện đại
 • Tiến hành được những công việc chính của một Giám đốc Marketing: 
 • Nghiên cứu và phân tích thị trường; 
 • Hoạch định chiến lược marketing; 
 • Tổ chức và hoạt động của bộ phận marketing; 
 • Quản lý các hoạt động hỗ trợ thương mại; 
 • Quản lý thương hiệu
 • Quan hệ công chúng và quan hệ truyền thông; 
 • Quản trị marketing; 
 • Cải tiến và phát triển marketing

 

 

 

***Đối tượng tham dự

 

 • Những người quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu và truyền thông hiệu quả của thương hiệu. 
 • Những người tham dự tốt nhất là có trách nhiệm quản lý và kích động truyền thông nhận diện thương hiệu và phù hợp cho các giám đốc tiếp thị, quản lý tiếp thị, giám đốc tiếp thị, chủ doanh nghiệp, các nhà thiết kế đồ họa và quản lý thiết kế từ khởi sự cho các doanh nghiệp được thành lập.
 • Nhân viên đang làm marketing/quản lý thương hiệu có thể tham gia lớp học này để trao đổi thêm các kiến thức, kỹ thuật và chiến lược thương hiệu mới
 • Các sinh viên muốn chuẩn bị chọn quản lý thương hiệu làm một nghề nghiệp để tiến thân trong tương lai.

 

 

 

***Nội dung đào tạo

 

Phần 1: Vai trò Marketing và Giám đốc Marketing 

 

Marketing

 

 • Marketing hiện đại là gì?
 • Tại sao marketing hiện đại rất quan trọng?

 

 

Nhiệm vụ và tầm quan trọng của Giám đốc Marketing

 

 • Nhiệm vụ của Giám đốc Marketing
 • Tầm quan trọng của Giám đốc Marketing trong doanh nghiệp
 • Vai trò Giám đốc Marketing trong xây dựng và quản trị tài sản thương hiệu.
 • Để trở thành một Giám đốc Marketing thành công thì cần gì?

 

 

Phần 2: Nghiên cứu thị trường

 

 • Khái niệm về Nghiên cứu thị trường
 • Phương pháp nghiên cứu thị trường.
 • Thực hành bài tập nghiên cứu thị trường.

 

 

Phần 3: Kế hoạch chiến lược Marketing

 

Xây dựng kế hoạch chiến lược Marketing

 

 • Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của chiến lược
 • Nghiên cứu thị trường và đánh giá cơ hội
 • Phân khúc thị trường
 • Lựa chọn chiến lược
 • Thiết kế chiến lược Marketing Mix
 • Sản phẩm (Product)
 • Giá (Pricing)
 • Phân phối (Placement) 
 • Truyền thông (Promotion)
 • Quy trình lập 1 kế hoạch
 • Thực hành: lập kế hoạch Marketing

 

 

Xây dựng và phát triển thương hiệu 

 

 • Thương hiệu là gì?
 • Tầm nhìn thương hiệu
 • Cấu trúc thương hiệu
 • Hệ thống nhận diện thương hiệu
 • Chiến lược định vị thương hiệu

 

 

Chiến lược sản phẩm 

 

 • Vai trò của sản phẩm mới.
 • Quy trình phát triển sản phẩm mới.
 • Ý tưởng cho sản phẩm mới.

 

 

Chiến lược giá

 

 • Vai trò của chiến lược giá
 • Quy trình phát triển sản phẩm mới.

 

 

Phần 4: Chiến lược Bán hàng

 

 • Các công cụ Bán hàng
 • Xây dựng kênh bán hàng
 • Quy trình bán hàng
 • Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối
 • Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bán hàng
 • Quản lý quan hệ khách hàng

 

 

Phần 5: Chiến lược truyền thông tích hợp

 

Chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp

 

 • Các công cụ truyền thông tích hợp.
 • Các phương thức truyền thông tích hợp
 • Xây dựng kế hoạch truyền thông tích hợp
 • Tình huống nghiên cứu.

 

 

Truyền thông bằng Quảng cáo

 

 • Vai trò của quảng cáo trong Marketing.
 • Xu hướng quảng cáo trong thời đại marketing hiện đại.
 • Hoạch định quảng cáo
 • Sáng tạo trong quảng cáo
 • Chiến lược media

 

 

Truyền thông bằng PR

 

 • Vai trò của PR trong Marketing.
 • Xu hướng quảng cáo trong thời đại marketing hiện đại.
 • Các công cụ PR
 • Hoạch định chiến lược PR

 

 

Chiến lược Trade Marketing

 

 • Digital Marketing là gì và vai trò của nó?
 • Tầm quan trọng của Digital Marketing trong marketing
 • Xây dựng chiến lược kế hoạch Digital Marketing
 • Triển khai chương trình Digital Marketing
 • Đánh giá chương trình Digital Marketing

 

 

Truyền thông bằng sự kiện, tài trợ

 

 • Vai trò của sự kiện, tài trợ trong Marketing.
 • Xu hướng quảng cáo trong thời đại marketing hiện đại.
 • Các công cụ sự kiện, tài trợ 
 • Hoạch định chiến lược sự kiện, tài trợ

 

 

Chiến lược truyền thông bằng Digital Marketing

 

 • Digital marketing là gì và vai trò của nó?
 • Tầm quan trọng của digital marketing trong marketing
 • Xây dựng chiến lược kế hoạch digital marketing
 • Triển khai chương trình digital marketing
 • Đánh giá chương trình digital marketing

 

 

 

***Ban giảng huấn:

 

 • Là những diễn giả, chuyên gia cố vấn hoặc làm việc trực tiếp về thương hiệu cho các công ty, tập đoàn lớn tại Việt Nam
 • Là những người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực quản lý, marketing, thương hiệu và xây dựng chiến lược

 

 

 

***Thời lượng khóa học:

 

 • Thời lượng khóa học: 3 tháng, trong đó
 • Lý thuyết: 2 tháng
 • Thực hành: Ít nhất 1 tháng, lịch thực hành linh động và phù hợp với học viên đang đi học hoặc đi làm.
 • Phương thức thực hành: Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing của công ty bạn đang làm

 

 

 

  

Lợi ích cho học viên

 

Dưới đây là những lý do bạn nên gửi đội ngũ bán hàng của bạn đến các khóa học đào tạo marketing:

 

Xây dựng thương hiệu

 

Xây dựng thương hiệu là một quá trình lâu dài và tốn kém nên đòi hỏi người làm thương hiệu phải có kiến thức, kinh nghiệm và tầm nhìn. Rất nhiều công ty không có được con người phù hợp để xây dựng thương hiệu để rồi kết quả nhận được rất thấp trong khi chi phí bỏ ra rất nhiều. 

 

Các khóa học của chúng tôi rất chú trọng đến những phương pháp bài bản để xây dựng thương hiệu theo tiêu chuẩn quốc tế. Học viên sau khóa học sẽ biết cách xây dựng thương hiệu có giá trị cao.

 

 

Tăng doanh thu

 

Lợi ích lớn từ các khóa học đào tạo này là tăng hiệu quả của các hoạt động marketing nghĩa là tăng doanh thu, dẫn đến lợi nhuận lớn hơn. Có nhiều mục tiêu trong marketing nhưng mục tiên quan trọng là tăng doanh thu. Các lớp học về marketing sẽ tập trung các việc phát triển giải pháp sáng tạo để phát triển thươnng hiệu cũng như tăng doanh thu.

 

 

Phát triển hệ thống phân phối

 

Để tăng doanh thu và thị phần lớn hơn. Bên cạnh việc khai thác hiệu quả hệ thống phân phối hiện hữu, lớp đào tạo này cũng hướng đến học viên tạo ra doanh thu tăng thêm bằng cách phát triển hệ thống phân phối. Hành vi của khách hàng thay đổi thì cơ cấu hệ thống phân phối cũng thay đổi theo. Chính vì vậy, việc phát triển chất lượng và quy mô của hệ thống phân phối là việc mà giám đốc Marketing phải chú trọng phát triển thật tốt.

 

 

Dịch vụ khách hàng tốt hơn

 

Xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của marketing để duy trì và phát triển doanh thu, lợi nhuận. Chương trình này có quy trình chặt chẽ từ lúc hiểu khách hàng, tổ chức phân tích và sàng lọc khách hàng, lên chiến lược marketing hiệu quả đến khách hàng và chăm sóc khách hàng thường xuyên nhằm duy trì sự trung thành của khách hàng – đó là cách duy trì và phát triển doanh thu.

 

Với phương pháp đào tạp lý thuyết và thực tiễn cũng như phương pháp áp dụng thực tế vào công việc giúp cho học viên có thể ứng dụng để làm cho công việc Giám đốc Marketing ngày càng đạt hiệu quả cao. Bạn có mọi lý do để đầu tư vào tương lai của sự nghiệp của bạn bằng cách tham gia tích cực vào khóa học này!

 

 

 

Bài viết liên quan:

 

- Giám đốc Thương hiệu

- Giám đốc Trade marketing

- CEO