Giám đốc Thương hiệu

 

 

 

Tổng quan

 

Thương hiệu ngày nay đã trở thành một tài sản rất lớn và rất quan trọng của doanh nghiệp. Việc quản lý thương hiệu đã không phải của các công ty đa quốc gia mà hầu hết các doanh nghiệp nội địa cũng quan tâm mạnh mẽ. Ngày nay, nhiều khách hàng biết đến thương hiệu sản phẩm còn nhiều lúc nhiều hơn cả công ty đó là một sự thành công lớn. Thương hiệu gắn với khách hàng là một mối liên hệ rất đáng mơ ước của nhiều công ty vì đó là khách hàng, đó là doanh thu, đó là lợi nhuận.

 

Vì vậy nhu cầu các doanh nghiệp cần các Giám đốc thương hiệu giỏi là rất lớn. Giám đốc nhãn hiệu giỏi mang thương hiệu đến với khách hàng, làm cho thương hiệu có vị trí sâu sắc trong tâm trí của khách hàng thì từ đó sẽ tạo nên doanh thu và lợi nhuận cho công ty cũng như nâng cao giá trị tài sản của công ty – tài sản thương hiệu.

 

 

 

 

Tầm quan trọng của Giám đốc thương hiệu

 

Giám đốc thương hiệu tham gia công việc chính là lập kế hoạch, xây dựng chiến lược, quản lý đội ngũ để triển khai và quản lý các chương trình/chiến dịch marketing. Tầm quan trọng của vị trí này được thể hiện qua các công việc như sau:

 

 

 

Xây dựng kế hoạch thương hiệu

 

Tùy theo tình hình của thương hiệu mà Giám đốc thương hiệu sẽ có kế hoạch xây dựng thương hiệu khác nhau. Nếu là thương hiệu mới thì Giám đốc thương hiệu sẽ xây dựng kế hoạch mới cho một thương hiệu mới ngay từ đầu, từ cấu trúc, tầm nhìn thương hiệu, những thành phần cơ bản, sản phẩm … đến kế hoạch truyền thông cho thương hiệu.

 

Nếu là thương hiệu đang có thì Giám đốc thương hiệu sẽ xây dựng các chương trình thương hiệu để đạt những mục tiêu của thương hiệu như nhận biết, lòng tin … đến doanh thu của thương hiệu. 

 

 

 

Triển khai hoạt động của thương hiệu

 

Từ kế hoạch đã được chấp thuận, Giám đốc thương hiệu sẽ triển khai các chương trình marketing được diễn ra trong thực tế. Trong thực tế thì môi trường rất phức tạp nên đòi hỏi Giám đốc thương hiệu ngoài hiểu biết về marketing, hiểu biết về chương trình marketing, khách hàng mục tiêu, đối tác… họ còn có nhiều kỹ năng quan trọng như kỹ năng phối hợp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng quản lý công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề… những kỹ năng hoàn thiện đó giúp cho Giám đốc thương hiệu phối hợp rất nhiều bên để triển khai chương trình thành công.

 

 

 

Quản lý tài sản thương hiệu

 

Đã biết thương hiệu là một tài sản thì Giám đốc thương hiệu có nhiệm vụ quản lý nó. Giám đốc thương hiệu tự thực hiện hay thuê agency bên ngoài đánh giá sức khỏe của thương hiệu thường xuyên. Từ đó có kế hoạch để duy trì, bảo vệ và phát triển giá trị tài sản này ngày càng lớn hơn.

 

 

 

Quản lý và đánh giá chương trình

 

Một yếu tố quan trọng của vai trò Gíam đốc thương hiệu là thu thập và phân tích dữ liệu để báo cáo, đánh giá sự thành công của các chương trình. Điều này có thể là số lượng truy cập trang web, số liệu bán hàng, thị phần, sự hài lòng của khách hàng hoặc nhiều chỉ số khác và nó là quan trọng để ghi lại và theo dõi như là một phần cốt yếu của những quá trình Marketing.

 

 

 

 

Chương trình đào tạo của chúng tôi

 

Chúng tôi xây dựng khóa học Giám đốc thương hiệu  để giúp cho học viên có thể xây dựng và thực hiện một thương hiệu thành công. Chương trình cung cấp từ những kiến thức mới về xây dựng và quản lý thương hiệu cũng như những phương pháp để học viên có thể có thể làm tốt vai trò của một Giám đốc thương thương hiệu nhằm mục tiêu giúp công ty có những thương hiệu mạnh, thành công về mặt doanh số cũng như giá trị thương hiệu.

 

 

 

 

***Mục tiêu khoá học

 

Chương trình xây dựng nhằm mục đích đào tạo bạn trở thành một Giám đốc thương hiệu giỏi với các phần kiến thức sau:

 

 • Có kiến thức vững chắc về thương hiệu
 • Giải pháp và chiến lược xây dựng thương hiệu
 • Xây dựng kế hoạch thương hiệu cho doanh nghiệp
 • Cách thức triển khai chương trình marketing cho thương hiệu
 • Phương pháp kiểm soát hoạt động marketing cho thương hiệu.

 

 

 

***Đối tượng tham dự

 

 • Những người quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu và truyền thông hiệu quả của thương hiệu. 
 • Những người tham dự tốt nhất là có trách nhiệm quản lý và kích động truyền thông nhận diện thương hiệu và phù hợp cho các giám đốc tiếp thị, quản lý tiếp thị, giám đốc tiếp thị, chủ doanh nghiệp, các nhà thiết kế đồ họa và quản lý thiết kế từ khởi sự cho các doanh nghiệp được thành lập.
 • Nhân viên đang làm marketing/quản lý thương hiệu có thể tham gia lớp học này để trao đổi thêm các kiến thức, kỹ thuật và chiến lược thương hiệu mới
 • Các sinh viên muốn chuẩn bị chọn quản lý thương hiệu làm một nghề nghiệp để tiến thân trong tương lai.

 

 

 

***Nội dung khóa học

 

Phần thứ nhất: Tầm quan trọng thương hiệu và Giám đốc thương hiệu

 

 

Phần hai: Tạo dựng thương hiệu mạnh

 

 • Cấu trúc thương hiệu
 • Chiến lược thương hiệu.
 • Văn hóa thương hiệu.

 

 

Phần thứ ba: thực hiện hiệu

 

 • Thiết kế thương hiệu.
 • Nhận diện thương hiệu.
 • Kinh nghiệm thương hiệu.
 • Phần bốn: Thương hiệu bền vững
 • Nhà tuyển dụng Xây dựng thương hiệu.
 • Các tiêu chuẩn thương hiệu.
 • Bảo vệ thương hiệu.
 • Giao hàng hiệu.

 

 

***Chương trình

 

Đây là một khóa học toàn diện bao gồm tất cả các yếu tố quan trọng của tiếp thị thương hiệu và xây dựng thương hiệu. Các học viên sẽ học qua những phần sau:

 

 

Học phần 1: Vai trò của thương hiệu mạnh và Giám đốc thương hiệu 

 

Thương hiệu

 

 • Thương hiệu là gì?
 • Thành phần của thương hiệu
 • Tại sao phải cần một thương hiệu mạnh?
 • Giá trị thương hiệu.

 

 

Nhiệm vụ và tầm quan trọng của Giám đốc thương hiệu

 

 • Nhiệm vụ của Giám đốc thương hiệu
 • Tầm quan trọng của Giám đốc thương hiệu trong doanh nghiệp
 • Vai trò Giám đốc thương hiệu trong xây dựng và quản trị tài sản thương hiệu.
 • Để trở thành một Giám đốc thương hiệu thành công thì cần gì?

 

 

Phần 2: Chiến lược xây dựng thành thần cốt lõi của thương hiệu

 

Kiến trúc thương hiệu 

 

 • Khái niệm kiến trúc thương hiệu.
 • Vai trò kiến trúc thương hiệu.
 • Những mô hình kiến trúc thương hiệu.

 

 

Chiến lược mở rộng thương hiệu- đa thương hiệu

 

 • Khái niệm chiến lược đa thương hiệu.
 • Vai trò và quản trị đa thương hiệu.
 • Mô hình chiến lược đa thương hiệu.
 • Tình huống nghiên cứu.

 

 

Xây dựng các thành phần cốt lõi của thương hiệu

 

 • Tên thương hiệu
 • Logo
 • Slogan
 • Website

 

 

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu

 

 • Khái niệm.
 • Lợi ích và các giá trị của hệ thống nhận diện thương hiệu.
 • Các nguyên tắc trong xây dựng hệ thống nhận diện.
 • Tình huống nghiên cứu.

 

 

Xây dựng tính cách, giá trị cốt lõi và giá trị thương hiệu

 

 • Các giá trị của tính cách thương hiệu.
 • Người tiêu dùng và tính cách thương hiệu.
 • Tháp liên tưởng người tiêu dùng.
 • Cơ sở của tính cách thương hiệu.

 

 

Lập kế hoạch cho việc xây dựng thương hiệu

 

Đánh giá sức khỏe thương hiệu

 

 • Khái niệm đánh giá sức khỏe thương hiệu.
 • 7 công cụ chiến lược trong đánh giá thương hiệu.
 • Gợi ý quản trị và ra quyết định chiến lược.
 • Tình huống nghiên cứu.

 

 

Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu

 

 • Khái niệm và nguyên lý cơ bản.
 • Các bước Xây dựng kế hoạch kế hoạch thương hiệu.
 • Đánh giá và đo lường kế hoạch.
 • Tình huống nghiên cứu.

 

 

Xây dựng kế hoạch ngân sách xây dựng thương hiệu

 

 • Khái niệm và nguyên lý cơ bản.
 • Đánh giá chiến lược ngân sách thương hiệu.
 • Các bước Xây dựng kế hoạch ngân sách thương hiệu.
 • Tình huống nghiên cứu.

 

 

Vấn đề pháp lý trong xây dựng thương hiệu.

 

 • Những vấn đề pháp lý.
 • Sở hữu trí tuệ về thương hiệu hàng hóa.
 • Luật bảo vệ thương hiệu Việt Nam và Thế giới.
 • Tình huống nghiên cứu trong bảo vệ và phân sử khi tranh chấp.

 

 

Phần 3: Chiến lược định vị thương hiệu

 

Sản phẩm và thương hiệu

 

 • Định vị thương hiệu có từ đâu
 • Vai trò của sản phẩm trong định vị thương hiệu

 

 

Chiến lược định vị thương hiệu 

 

 • “Khác biệt hay là chết”?
 • Chiến lược định vị 
 • Quy trình chiến lược thương hiệu.
 • Tình huống nghiên cứu.

 

 

Chiến lược tái định vị thương hiệu 

 

 • Tại sao phải tái định vị thương hiệu?
 • Chiến lược kinh doanh và tái định vị.
 • Phương pháp tái định vị thương hiệu.

 

 

Phần 4: Chiến lược truyền thông tích hợp cho thương hiệu

 

Chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp

 

 • Các công cụ truyền thông tích hợp.
 • Vai trò và các yếu tố tác động xây dựng thương hiệu
 • Các phương thức truyền thông tích hợp
 • Tình huống nghiên cứu.

 

 

Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu (ATL)

 

 • Tổng quan về ATL 
 • Các công cụ truyền thông ATL
 • Xây dựng kế hoạch ATL.
 • Triển khai kế hoạch ATL.
 • Chỉ số đo lường ATL 
 • Tình huống nghiên cứu.

 

 

Xây dựng kế hoạch kích hoạt thương hiệu (BTL)

 

 • Tổng quan về BTL
 • Các công cụ chiến lược BTL
 • Xây dựng kế hoạch BTL.
 • Đánh giá hiệu quả BTL và Tình huống nghiên cứu

 

 

Truyền thông thương hiệu qua hoạt động PR.

 

Đối thoại qua hoạt động PR.

Các công cụ đối thoại qua hoạt động PR.

Những rủi ro gặp phải.

Những kinh nghiệm sử lý các khủng hoảng.

 

 

Chiến lược truyền thông Digital Marketing

 

 • Digital marketing là gì và vai trò của nó?
 • Tầm quan trọng của digital marketing trong quản lý thương hiệu
 • Yếu tố của chiến lược truyền thông digital marketing.
 • Xây dựng chiến lược kế hoạch digital marketing trong truyền thông thương hiệu
 • Triển khai và đánh giá chương trình digital marketing

 

 

 

***Ban giảng huấn:

 

 • Là những diễn giả, chuyên gia cố vấn hoặc làm việc trực tiếp về thương hiệu cho các công ty, tập đoàn lớn tại Việt Nam
 • Là những người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực quản lý, marketing, thương hiệu và xây dựng chiến lược

 

 

 

***Thời lượng khóa học:

 

 • Thời lượng khóa học: 3 tháng, trong đó
 • Lý thuyết: 2 tháng
 • Thực hành: Ít nhất 1 tháng, lịch thực hành linh động và phù hợp với học viên đang đi học hoặc đi làm.
 • Phương thức thực hành:
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch marketing của công ty bạn đang làm

 

 

 

  

Lợi ích cho học viên

 

Dưới đây là những lý do bạn nên gửi đội ngũ bán hàng của bạn đến các khóa học đào tạo marketing:

 

 

Xây dựng thương hiệu

 

Xây dựng thương hiệu là một quá trình lâu dài và tốn kém nên đòi hỏi người làm thương hiệu phải có kiến thức, kinh nghiệm và tầm nhìn. Rất nhiều công ty không có được con người phù hợp để xây dựng thương hiệu để rồi kết quả nhận được rất thấp trong khi chi phí bỏ ra rất nhiều. 

 

Các khóa học của chúng tôi rất chú trọng đến những phương pháp bài bản để xây dựng thương hiệu theo tiêu chuẩn quốc tế. Học viên sau khóa học sẽ biết cách xây dựng thương hiệu có giá trị cao.

 

 

 

Tăng doanh thu

 

Rõ ràng, lý do đầu tiên doanh nghiệp của bạn sẽ được hưởng lợi từ các khóa học đào tạo này là tăng hiệu quả của các hoạt động marketing nghĩa là tăng doanh thu, dẫn đến lợi nhuận lớn hơn. Có nhiều mục tiêu trong marketing nhưng mục tiên quan trọng là tăng doanh thu. Các lớp học về marketing sẽ tập trung các việc phát triển giải pháp sáng tạo để phát triển thươnng hiệu cũng như tăng doanh thu.

 

 

 

Dịch vụ khách hàng tốt hơn

 

Xây dựng và duy trì quan hệ tốt với khách hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của marketing để duy trì và phát triển doanh thu, lợi nhuận. 

 

Lớp học của chúng tôi có thiết kế những chương trình có quy trình chặt chẽ từ lúc hiểu khách hàng, tổ chức phân tích và sàng lọc khách hàng, lên chiến lược marketing hiệu quả đến khách hàng và chăm sóc khách hàng thường xuyên nhằm duy trì sự trung thành của khách hàng – đó là cách duy trì và phát triển doanh thu.

 

 

 

Phát triển nghề nghiệp một cách linh hoạt

 

Cách bố trí các khóa học linh hoạt làm cho học viên có thể chọn lọc lớp học phù hợp với nhu cầu và thời gian của mình. Nhiều học viên có thể bận rộn nhưng có thể tham gia vào các khoản thời gian khác nhau để đảm bảo công việc vừa học vừa làm một cách phù hợp. Từ đó, chúng tôi giúp học viên có được kiến thức tốt trong khoảng thời gian bận rộn của mình.

 

 

Với khóa học tiếp thị trung bình của bạn là rất phải chăng và dễ thích ứng ngay cả vào cuộc sống và môi trường bận rộn nhất, Bạn có mọi lý do để đầu tư vào tương lai của sự nghiệp của bạn bằng cách tham gia tích cực vào khóa học này!

 

 

 

Bài viết liên quan:

 

- Giám đốc Marketing

- Giám đốc Trade marketing

- CEO