Kiểm soát nội bộ cho Tổng công ty Tân Cảng

 

 

 

Nhu cầu khách hàng

 

Thông thường công ty rất chú trọng đến mảng bán hàng. Tuy nhiên, trong thời buồi kinh tế hội nhập, doanh nghiệp đối phó với nhiều rủi ro trong kinh doanh như rủi ro về pháp luật, đối thủ cạnh tranh, gian lận, .v.v. Những rủi ro đó có thể âm thầm xảy ra nhưng khi xảy ra thì hậu quả vô cùng lớn có thể làm công ty phá sản luôn. Trên thế giới và trong nước ngày càng thấy nhiều vụ phá sản như Vinashin, Vinalines, … việc phá sản không còn xa vời mà là rất hiện hữu và đe dọa sự tồn tại của công ty.

 

Hệ thống kiểm soát có vai trò quan trọng như chiến lược và điều hành. Trong doanh nghiệp hiện đại có 3 chức năng quan trọng là

 

 • Định hướng: Nhiệm vụ của hội đồng quản trị
 • Quản lý, điều hành là nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc
 • Kiểm soát là nhiệm vụ của Ban kiểm soát nội bộ: Giám sát hoạt động và kết quả của HĐQT và Ban TGĐ để báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông.

 

Một công ty có nhận thức đúng về rủi ro là bước đầu tiêu để giảm rủi ro. Tuy nhiên, họ phải có hệ thống quy trình, con người để duy trì hệ thống kiểm soát. Một trong những thách thức là con người trong ban kiểm soát nội bộ. Có đội ngũ Ban kiểm soát nội bộ giỏi bắt đầu từ chọn lựa nhân sự phù hợp và đào tạo liên tục.

 

 

 

Giải pháp của chúng tôi

 

Khách hàng của chúng tôi là công ty lớn có hơn 30 đơn vị thành viên nên quy mô lớn, đòi hỏi hệ thống kiểm soát phải chặt chẽ ở từng công ty con và báo cáo về cho công ty mẹ. Chúng tôi đã khảo sát quy mô, mô hình hoạt động để đưa ra giải pháp đào tạo phù hợp giúp cho học viên có những kiến thức, kỹ năng và thực tế để tiến hành công việc thật tốt.

 

Học viên được học qua thực tế, đóng vai (role play), chơi game thực tế, case study … và các tài liệu thực tế như video tại nơi bán hàng về các tình huống. Từ đó, học viên sẽ nhớ và áp dụng những phương pháp khoa học từ bài giảng và vận dụng tốt trong thực tế sau này.

 


 

 

Chương trình đào tạo của chúng tôi

 

Chương trình Đào tạo Kiểm soát nội bộ này là chương trình đặt hàng riêng (customised program) nên nội dung và hình thức khác biệt nhiều với chương trình đóng gói có sẵn (packaged program).

 

 

 

 

Mục tiêu khoá học

 

 • Hiểu rõ về khách hàng mục tiêu (target customer)
 • Nắm và thực hành những phương pháp Bán hàng hiệu quả
 • Phương thức chăm sóc khách hàng

 

 

Đối tượng tham dự

 

 • Trưởng ban kiểm soát
 • Kiểm soát viên
 • Những người dự kiến sẽ làm kiểm soát viên

 

 

 

Nội dung khoá học

 

 • Vai trò quan trọng của kiểm soát
 • Cách hiểu rõ về các rủi ro
 • Phương pháp kiểm soát hiệu quả
 • Những tình huống thực tế để tăng Kiểm soát nội bộ.
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng báo cáo
 • Kỹ năng thuyết trình

 

 

 

Ban giảng huấn

 

 • Là những diễn giả, chuyên gia cố vấn hoặc làm việc trực tiếp về thương hiệu cho các công ty, tập đoàn lớn tại Việt Nam
 • Là những người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán, kiểm soát.

 

 

Thời lượng khóa học

 

Trong 3 ngày: 4 giờ x 6 buổi.

 

 

 

Lợi ích cho học viên

 

Lợi ích sau khóa học đào tạo như sau:

 

Tăng tính ổn định của công ty

 

Chương trình đào tạo bao gồm nhiều kỹ năng để giúp cho kiểm soát viên thực hiện việc kiểm soát công tốt hơn. Học viên sẽ được đào tạo những phương pháp để kiểm soát từ chứng từ, hiện trường và phương pháp đối chiếu để làm rõ các vấn đề, tạo sự minh bạch.

 

 

Cải thiện kiến thức, kỹ năng Kiểm soát nội bộ

 

Lợi ích rõ ràng nhất để tham gia một khóa học Kiểm soát nội bộ là tăng kiến thức và kỹ năng làm việc. Khi Kiểm soát nội bộ tăng lên thì những mục tiêu kiểm soát có thể hoàn thành dể dàng hơn.

 

 

 

Bài viết liên quan:

 

- Kỹ năng bán hàng cho nhân viên Fahasa

- Kỹ năng giao tiếp nâng cao cho Unilever

- Kỹ năng bán hàng cho Chỉ CHVLXD dành cho khách hàng của Đồng Lâm