Kỹ năng chăm sóc khách hàng

 

 

Kỹ năng chăm sóc khách hàng được đánh giá là một trong những yếu tố quyết định doanh thu của doanh nghiệp.

 

Một nhân viên bán hàng thành công cần phải trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng bán hàng như giao tiếp trong bán hàng, nắm bắt tâm lý khách hàng, khả năng trình bày tốt về sản phẩm – dịch vụ, khả năng thuyết phục từ chối khách hàng hiệu quả và chốt bán hàng. Ngoài ra, một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp phải biết cách quản lý, chăm sóc khách hàng, phát triển mạng lưới khách hàng,…

 

 

 

Mục đích xây dựng khóa học kỹ năng chăm sóc khách hàng

 

Giúp nhân viên kinh doanh, tư vấn, nhân viên giao dịch… xây dựng và duy trì tư duy dịch vụ khách hàng, làm quen và ứng dụng hiệu quả quy trình kỹ năng chăm sóc khách hàng

Củng cố khả năng, rèn luyện kỹ năng tạo lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp, nhằm quản lý tốt chất lượng dịch vụ và chính sách marketing

 

 

 

Đối tượng tham gia:

 

 • Chuyên viên bán hàng, marketing
 • Bộ phận chăm sóc khách hàng

 

 

 

Lợi ích của khóa học:

Sau khóa học kỹ năng chăm sóc khách hàng học viên có thể:

 

 • Nắm bắt tâm lý khách hàng
 • Nâng cao kỹ năng thuyết phục khách hàng
 • Biết cách đặt câu hỏi và lắng nghe thấu hiểu khách hàng
 • Rèn luyện tư duy và kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
 • Cách kiềm chế cảm xúc khi khách hàng nóng giận
 • Biết cách phân tích thông tin khách hàng, khai thác các thông tin hữu ích để chăm sóc khách hàng hiệu quả
 • Làm cho khách hàng hài lòng và giới thiệu thêm khách hàng mới

 

 

 

Nội dung khóa học:

 

Tư duy dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp

 

 • Quy trình kỹ năng chăm sóc khách hàng
 • Tư duy đúng đắn về dịch vụ khách hàng
 • Chinh phục khách hàng bằng nổ lực thấu hiểu

 

 

Quy trình giải quyết khiếu nại

 

 • Các bước giải quyết khiếu nại từ khách hàng
 • Linh hoạt trong giải quyết khiếu nại
 • Cách thức xử lý và khôi phục quan hệ khách hàng khi có mâu thuẫn

 

 

Duy trì, củng cố quan hệ khách hàng

 

 • Khái niệm về quan hệ khách hàng
 • Nguồn lợi từ khách hàng trung thành
 • Cách thức duy trì quan hệ khách hàng

 

 

Phân tích tâm lý và phân loại khách hàng

 

 • Các loại tâm lý đặc trưng
 • Nhận diện các loại tâm lý khách hàng
 • Cách ứng xử phù hợp

 

 

Các tình huống chăm sóc với khách hàng khó tính

 

 • Cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn hoặc sự cố
 • Xây dựng quy trình giải quyết khiếu nại phù hợp
 • Hiểu và phân tích các nhóm khách hàng đặc trưng
 • Tự tin giải quyết các tình huống