Kỹ năng đàm phán thương lượng 

 

 

 

Kỹ năng đàm phán thương lượng là một kỹ năng quan trọng bậc nhất trong giao tiếp của con người.

Trên thương trường, ngoài bản lĩnh, tài năng, sự nhạy cảm và đôi chút may mắn, yếu tố quan trọng không thể thiếu để đạt đến thành công chính là kỹ năng đàm phán. Đàm phán là một phương án gắn kết nhằm thỏa mãn vấn đề đặt ra trong mối quan hệ hơn là sự mặc cả, bởi nó cần sự thấu hiểu và hợp tác, thỏa thuận giữa hai bên.

 

 

 

 

 

Mục đích xây dựng khóa học

 

Hiểu được vai trò của kỹ năng đàm phán thương lượng trong kinh doanh. Nắm vững quy trình của thương lượng, đàm phán, các nguyên tắc trong đàm phán. Trang bị các kỹ năng bổ trợ quan trọng như kỹ năng giao tiếp, lắng nghe; kỹ năng đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, thuyết phục, nhượng bộ và xử lý bế tắc.

 

 

 

Lợi ích của khóa học:

Sau khóa học kỹ năng đàm phán thương lượng học viên có thể:

 

 • Nhận thức tầm quan trong của thương lượng và đàm phán trong kinh doanh
 • Nắm bắt được quy trình và nguyên tắc thương lượng
 • Biết cách chuẩn bị các thông tin và dữ liệu cần thiết nhằm đảm bảo thắng lợi trong thương lượng
 • Vận dụng các kỹ thuật tâm lý trong thương lượng, thuyết phục
 • Học cách hiểu được tâm lý bên kia trong quá trình thương lượng
 • Linh hoạt và sáng tạo trong các tình huống thương lượng
 • Tối ưu những yếu tố ảnh hưởng trong đàm phán thương lượng
 • Hiểu được các hình thức thương lượng và vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nghệ thuật, phương pháp, kỹ thuật thương lượng
 • Vượt qua những rào cản và khai thác tối ưu hiệu quả những yếu tố ảnh hưởng

 

 

 

Đối tượng tham gia

 

 • Nhân viên kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng
 • Chủ cửa hàng, các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng
 • Những sinh viên, cá nhân mong muốn hoàn thiện và nâng cao kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

 

 

 

Nội dung khóa học:

 

Kỹ năng đàm phán thương lượng

 

 • Phân tích 1 số tình huống thương lượng
 • Hiểu được mục đích cuối cùng của thương lượng và linh hoạt trong phương án Win – Win hiệu quả
 • Xác định các bước trong tiến trình thương lượng
 • 2 phương pháp thương lượng nhanh chóng và thận trọng
 • Các nguyên tắc quan trọng trong thương lượng
 • Vận dụng tâm lý trong đàm phán thương lượng
 • Kỹ năng thuyết phục và từ chối hiệu quả
 • Kỹ năng làm cho cuộc đàm phán thoải mái và thiện cảm
 • Những yếu tố ảnh hưởn đến cuộc đàm phán và cách giải quyết
 • Kỹ năng thúc đẩy thành công

 

 

Kỹ năng đàm phán thương lượng trong Trình bày

 

 • Các kỹ thuật thuyết phục khi Trình bày
 • Kỹ năng dùng hình ảnh và vẽ hình ảnh bằng lời
 • Tác động người nghe bằng ngôn ngữ và giọng nói lúc Trình bày
 • Tự tin, linh hoạt, sáng tạo trong mợi tình huống

 

 

Kỹ năng thương lượng trong giai đoạn Đồng thuận

 

 • Bố trí địa điểm
 • Vận dụng các kỹ thuật tác động, tạo động lực
 • Lắng nghe, hỏi và xử lý từ chối
 • Vận dụng phương pháp chủ động và phản ứng để chốt hợp đồng