Kỹ năng động viên

 

 

 

 

Tổng quan

 

Động cơ chỉ sức mạnh tác động lên một người hoặc sức mạnh nảy sinh ngay trong lòng anh ta, thúc đẩy người đó hành động hướng tới một mục tiêu nhất định. Một nhân viên có động cơ làm việc cao là một người năng động, chịu đầu tư sức lực và tinh thần để hoàn thành công việc của mình và đạt được chỉ tiêu đề ra.

 

Quản trị con người là lĩnh vực quản trị khó khăn nhất, đòi hỏi những hiểu biết nhất định về tâm lý, và tầm nhìn sâu rộng. Làm sao để nhân viên luôn toàn tâm toàn ý cho công việc khi nhà lãnh đạo vắng mặt? Làm sao để nhân viên gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của công ty? Mấu chốt nằm ở nghệ thuật động viên và tạo cảm hứng cho họ.

 

 

 

 

Tầm quan trọng của động viên

 

Nguyên tắc cơ bản của việc động viên là đúng, kịp thời, và phát huy được điểm mạnh của người được động viên. Có 2 phương pháp động viên cơ bản mà nhiều nhà quản lý có thể áp dụng, là khen ngợi và khiêu khích. Hai loại hình này tùy thuộc vào mẫu hình tâm lý của người nhân viên như thế nào. Một số người thì khi bị khiêu khích bằng những câu đại loại như "anh như thế này mà lại làm việc không ra gì như vậy?" hoặc "với năng lực của anh thì phải đạt được những mức thành công cao hơn nhiều"... Và sau đó thì họ dễ dàng đạt được sự thành công mỹ mãn.

 

 

 

Chương trình đào tạo của chúng tôi

 

Chương trình đào tạo này hướng đến đào tạo về lãnh đạo và quản lý cho các cấp quản lý cấp cơ sở, chương trình cung cấp cung cấp cho họ các công cụ để quản lý và thực hiện công việc một cách tối ưu. Chương trình có những chủ đề để cung cấp cho các nhà quản lý kiến thức vững chắc về quản lý. Nó bao gồm các nội dung như truyền thông hiệu quả, quản lý nhóm của bạn, quản lý bản thân, phân công công việc, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch hiệu quả và phát triển cá nhân. 

 

 

 

 

Mục tiêu

 

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa học, học viên có thể:

 

 • Thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người giám sát;
 • Thực hiện các bước hoạch định, tổ chức công việc cá nhân và ủy thác hiệu quả;
 • Xây dựng và phát triển tinh làm làm việc nơi nhân viên;
 • Sử dụng các kỹ năng giao tiếp để giao tiếp công việc hiệu quả với nhân viên; 
 • Huấn luyện, đánh giá và phản hồi kết quả công việc của nhân viên một cách hiệu quả.

 

 

 

 

Đối tượng tham dự

 

Thích hợp cho các nhà quản lý, giám sát, lãnh đạo đội hoặc bất cứ ai có nhu cầu để phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo của họ để phát triển những ý tưởng mới và giải quyết vấn đề.

 

 

 

 

Nội dung

 

 • Tầm quan trọng của động viên trong thực hiện
 • Các thuyết về động viên
 • Các kỹ thuật động viên
 • Thiết kế công việc
 • Sự phù hợp giữa con người và công việc
 • Thiết kế hệ thống phần thưởng
 • Các kỹ thuật động viên khác

 

 

 

 

Lợi ích

 

Lợi ích đối với người được động viên: 

 

 • Tự tin hơn. 
 • Tạo ra một sự liên kết. 
 • Có được phản hồi với những điều đang làm. 
 • Hạn chế sai lầm và thời gian lãng phí 

 

 

Lợi ích với người động viên: 

 

 • Củng cố mối quan hệ
 • Có cơ hội để hướng dẫn người khác
 • Tạo ra sự liên kết chặt chẽ 
 • Mở rộng chuyên môn của một người bằng cách dạy/ làm mẫu cho những người khác 

 

 

Lợi ích đối với tổ chức: 

 

 • Tăng cường các kế hoạch liên tiếp 
 • Tạo sức mạnh của các nhà lãnh đạo 
 • Mở rộng kiến thức trong tổ chức 
 • Làm cho văn hoá tổ chức sâu sắc hơn