Kỹ năng giao tiếp

 

 

Kỹ năng giao tiếp tốt giúp chúng ta xây dựng và duy trì những mối quan hệ hữu ích, thành công trong công việc. 

Giao tiếp đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, đôi khi việc giao tiếp không hiệu quả có thể tạo nên những mâu thuẩn trong các mối quan hệ.

 

Và đối với Doanh nghiệp, tính chuyên nghiệp trong giao tiếp (qua lời nói, cử chỉ, hành động, cách ứng xử,…) của mỗi cá nhân, từ cấp quản lý đến nhân viên, càng cần thiết và quan trọng hơn. Chính điều này sẽ định vị nên hình ảnh, thương hiệu và đẳng cấp của Doanh nghiệp. Đặc biệt, trong xu hướng hội nhập toàn cầu hóa hiện nay, khi khoảng cách về chất lượng sản phẩm và dịch vụ giữa các công ty đang rút ngắn lại, thì chính sự chuyên nghiệp trong giao tiếp của đội ngũ nhân viên sẽ góp phần quyết định, tạo nên doanh số bán hàng của công ty.

 

 

Lợi ích của khóa học

Sau khóa học kỹ năng giao tiếp học viên có thể:

 

 • Tự tin và chủ động trong giao tiếp
 • Biết cách nói chuyện tự nhiên với người khác
 • Biết cách gợi chuyện và nói chuyện hiệu quả
 • Kỹ năng xử lý tình huống
 • Biết cách ứng xử thông minh
 • Biết cách đặt câu hỏi và lắng nghe, thấu cảm với người khác

 

 

 

Đối tượng tham gia

 

 • Sinh viên muốn hoàn thiện kỹ năng
 • Nhân viên văn phòng, nhân viên bán hàng

 

 

 

Nội dung khóa học

 

Khái niệm và vai trò của kỹ năng giao tiếp

 

 • Khái niệm giao tiếp
 • Các mô hình giao tiếp
 • Vai trò của giao tiếp

 

 

Phân tích những nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả

 

 • Môi trường
 • Thái độ giao tiếp
 • Kỹ năng và kiến thức giao tiếp

 

 

Cách tạo ấn tượng trong giao tiếp

 

 • Thái độ và tinh thần hợp tác trong giao tiếp
 • Tâm lý trong giao tiếp
 • Sử dụng ngôn từ tích cực trong giao tiếp
 • Phong cách chuyên nghiệp trong giao tiếp
 • Giọng nói trong giao tiếp

 

 

Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu

 

 • Khái niệm và tầm quan trọng của lắng nghe
 • Nguyên nhân nghe không hiệu quả
 • Tư duy tích cực trong lắng nghe
 • Lắng nghe tích cực và đồng cảm