Kỹ năng ra quyết định

 

 

 

Tổng quan

 

Ra quyết định là cách chúng ta đối phó với môi trường của chúng ta và sống cuộc sống của mình. Từ quyết định dậy sớm để quyết định đi ngủ sớm vào ban đêm, chúng ta đang liên tục ra quyết định và thường xuyên giải quyết vấn đề. Trong suốt mỗi ngày chúng ta đang phải đối mặt với một loạt các vấn đề và quyết định rằng yêu cầu, đáp ứng chu đáo hợp lý.

 

 

 

 

Trong công việc, kỹ năng ra quyết định là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà tất cả các công ty điều cần ở nhân viên của mình. Người nào có khả năng đưa ra quyết định hiệu quả là một kỹ năng lãnh đạo tốt sẽ có những vị trí quan trọng trong công ty và được sự tôn trọng của đồng nghiệo. Kỹ năng ra quyết định tốt vừa làm cho công việc trôi chảy, đạt hiệu quả cao cũng như tăng cường các mối quan hệ nơi làm việc và làm cho tinh thần của nhân viên thoải mái.

 

 

 

 

Tầm quan trọng của kỹ năng ra quyết định

 

Có kỹ năng ra quyến định tốt cho phép một để xác định các vấn đề và đưa ra một giải pháp có lợi cho công ty và nhân viên của mình. Các nhà quản lý phải đưa ra quyết định mỗi ngày, và quá trình sử dụng trong việc đưa ra một quyết định quan trọng vào dòng dưới cùng của họ.

 

Không có khả năng xác định vị trí của một người trong bất kỳ tình huống nào cuối cùng có thể ảnh hưởng đến không chỉ các công ty, nhưng người quản lý là tốt.

 

Xem như là một nhà lãnh đạo quyết đoán, thất bại của một người quản lý để đưa ra quyết định có thể gây ra sự hỗn loạn giữa các nhân viên, và làm gián đoạn sản xuất tổng thể và hiệu quả của nhân viên.

 

Ngược lại, một người quản lý người không chỉ có ý nghĩa thông thường, nhưng có khả năng hành động một cách nhanh chóng trong bất kỳ tình huống nào được xem là một lợi hơn trong số các nhân viên.

 

Việc ra quyết định không cho phép đoán thứ hai. Một nhà quản lý phải thực hiện việc xác định dựa trên các sự kiện trình bày, và tiến hành một phán quyết nhanh chóng và chuyên nghiệp.

 

Cũng vậy, một người quản lý không thể đưa ra quyết định và rồi sau đó thay đổi quyết định đó vì cách anh ta hoặc cô ấy có thể được cảm nhận. Một nhà quản lý tốt phải giữ một số của một khoảng cách từ nhân viên của mình để các quá trình ra quyết định là không sai lệch hoặc coi như thiên vị.

 

Hơn nữa, một người quản lý có để duy trì sự công bằng khi đưa ra quyết định. Nó có phải là khách quan và phù hợp với tình hình. Tự ý đưa ra quyết định dựa trên những thông tin đồn hay không được yêu cầu là không chuyên nghiệp, và cho thấy sự thiếu lòng tin và sự tự tin - không chỉ ở bản thân nhưng trong lực lượng lao động của họ là tốt.

 

Trong khi người ta có thể có được các kỹ năng lãnh đạo tốt, cần phải có ý thức bẩm sinh trong nhân vật của chính mình để có thể đưa ra quyết định không bị cản trở bởi bất cứ một người hay một tình huống.

 

Nhân viên tìm đến các nhà quản lý để đưa ra quyết định có thẩm quyền trong đó có một tác động tích cực vào công ty. Nếu không có những kỹ năng ra quyết định, lãnh đạo của một người có thể được gọi vào câu hỏi.

 

 

 

 

Chương trình đào tạo của chúng tôi

 

Giải quyết vấn đề và ra quyết định trình bày một cấu trúc, quy trình và công cụ giúp bạn giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định. Khóa học này được về chủ động tấn công các vấn đề và ra quyết định kịp thời, giúp bạn giải quyết vấn đề công việc và đưa ra quyết định để mang lại giá trị cho công ty của bạn và khách hàng của bạn. Ngoài ra, các kỹ năng, quy trình và công cụ giảng dạy trong khóa học này có thể mang lại giá trị cho các khía cạnh khác của cuộc sống của bạn là tốt.

 

Học viên sẽ thực hành sáu bước tiến trình giải quyết vấn đề bằng cách làm việc về các vấn đề thực tế trong lớp. Sự tập trung trong lớp học là đối với việc ra quyết định nhóm, nhưng người tham gia sẽ có thể áp dụng các quy trình và các công cụ tương tự cho những vấn đề cá nhân và quyết định.

 

 

***Đối tượng tham dự

 

Thích hợp cho các nhà quản lý, giám sát, lãnh đạo đội hoặc bất cứ ai có nhu cầu để phát triển kỹ giải quyết vấn đề.

 

 

***Mục tiêu khóa học

 

Sau khi tham dự khóa học này, học viên sẽ có khả năng:

 

 • Xác định một hoặc nhiều vấn đề cần giải quyết
 • Tạo một tuyên bố vấn đề
 • Tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ của vấn đề
 • Xây dựng tiêu chí để đánh giá giải pháp cho vấn đề
 • Tạo ra một danh sách các giải pháp
 • Chọn giải pháp tốt nhất
 • Xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp
 • Xây dựng một kế hoạch để theo dõi và xác minh các giải pháp
 • Xây dựng một kế hoạch truyền thông

 

 

***Nội dung khóa học

 

 • Tầm quan trọng của quản lý ra quyết định
 • Xác định các vấn đề tiềm ẩn và Động cơ đằng sau vấn đề
 • Hiểu Khi hành động được yêu cầu 
 • Lắng nghe Hiệu quả để hiểu các vấn đề
 • Thu thập tất cả các thông tin 
 • Tìm hiểu để sáng tạo não và Truyền cảm hứng cho ý tưởng và giải pháp
 • Đánh giá các lựa chọn thay thế thông qua tính điểm, xếp hạng và hiểu biết tác động
 • Xử lý vấn đề khó khăn 
 • Trình bày ý tưởng của bạn rõ ràng và thuyết phục
 • Lựa chọn giải pháp thay thế tốt nhất
 • Các bước để có hiệu quả, mở đối thoại và giải quyết xung đột
 • Nhận thức được các rào cản chính để mở đối thoại
 • Duy trì truyền thông mở trong ra quyết định
 • Nguyên tắc ra quyết định tốt
 • Các bước và cân nhắc cho việc ra quyết định hiệu quả
 • Xử lý ra quyết định từng bước
 • Đảm bảo một giải pháp Win-Win-Win (ngắn và các Quyết định dài hạn và giải pháp)
 • Xem xét các bức tranh lớn và tác động của quyết định
 • Thực hiện các giải pháp trong khi duy trì Truyền thông mở và sáng tạo

 

 

 

 

Lợi ích cho học viên

 

1. Sự tham gia của các cá nhân hơn trong quá trình ra quyết định thường dẫn đến những quyết định tốt hơn bởi vì kiến thức chuyên môn cao được đưa đến chịu về vấn đề này.

 

Sự tham gia của người lao động trong quá trình ra quyết định tăng xác suất mà vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến quyết định sẽ bề mặt.

 

 

2. Quản lý tham gia trong quyết định có thể giúp tạo ra một phạm vi rộng lớn hơn của giá trị và quan điểm, đại diện cho một loạt các vấn đề và mối quan tâm lúc cổ phần trong quyết định.

 

Càng ngày, chúng tôi nhận thức được rằng không phải lực lượng lao động cũng không phải là thị trường là đồng nhất trong nền, giá trị, hoặc nhu cầu. Phản ánh các hồ sơ khách hàng trong nhóm đưa ra quyết định có thể là một lợi thế cạnh tranh.

 

 

3. Khi nhân viên đóng góp vào quá trình ra quyết định, họ có xu hướng để có một cam kết lớn hơn để thực hiện một quyết định, bởi vì họ hiểu được lý do đằng sau quyết định.

 

 

4. Khi nhân viên đều tham gia vào quá trình ra quyết định, họ thường sẽ có thể xác định những trở ngại tiềm năng để thực hiện các quyết định cũng như cách phòng tránh. Thêm vào đó, họ phải bấm vào mọi phần của tổ chức để giải quyết vấn đề. 

 

 

5. Được tham gia vào quá trình ra quyết định sẽ nâng cao kỹ năng và khả năng của nhân viên, và giúp họ phát triển và phát triển các thành viên tổ chức.

 

 

 

Bài viết liên quan:

 

- Kỹ năng phân tích

- Kỹ năng kiểm soát hành vi

- Kỹ năng giải quyết vấn đề