Kỹ năng trình bày

 

 

 

Kỹ năng trình bày rất quan trọng trong quá trình truyền đạt để khách hàng hiểu được một cách dể hiểu nhất và có thiện cảm.

 

Với hầu hết các nhóm công việc trong môi trường hiện đại, thì bất cứ khi nào bạn mong muốn trình bày kế hoạch, trình bày trước đám đông, kỹ năng thuyết trình cũng là một kỹ năng quan trọng cần có. Ngày nay, thuyết trình không còn là “thuyết minh, trình bày”, mà nó đã trở thành một nghệ thuật được sử dụng trong vấn đề thu phục nhân tâm, tạo động lực cho mọi người xung quanh

 

 

 

 

Mục đích xây dựng khóa học:

 

 • Thấu hiểu được vai trò và tầm quan trọng cùng những yếu tố nền tảng, ảnh hưởng đến kết quả của việc trình bày, hoặc hội họp hiệu quả.
 • Thấu hiểu và biết ứng dụng những công cụ, dụng cụ, với phương pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát tối ưu quá trình trình bày và tổ chức hội họp.
 • Biết cách tiếp nhận, phản hồi những thông tin hiệu quả và chủ động; Biết cách kiểm soát, dẫn dắt những người tham dự hướng về mục tiêu chung; Nắm được những nguyên tắc và biết cách giải quyết những tình huống phức tạp trong quá trình thuyết trình, hội họp.

 

 

 

Đối tượng tham gia:

 

Sinh viên, nhân viên bán hàng

Quản lý bán hàng.

 

 

 

Lợi ích của khóa học:

Sau khóa học kỹ năng trình bày học viên có thể:

 

 • Tự tin trình bày trước đám đông
 • Dám thể hiện ý tưởng
 • Xử lý tốt các tình huống
 • Hiểu được cách sử dụng ngôn từ
 • Biết cách tương tác với người nghe

 

 

 

Nội dung khóa học:

 

 • Vai trò của kỹ năng trình bày
 • Quy trình và nghệ thuật của kỹ năng trình bày
 • Những kỹ năng trình bày
 • Cách làm chủ cảm xúc trước khi trình bày
 • Cách tạo ấn tượng ban đầu khi trình bày