Kỹ năng tư duy sáng tạo

 

 

Kỹ năng tư duy sáng tạo giúp bạn giải quyết mọi vấn đề trong công việc và cuộc sống dễ dàng hơn.

Trong cuộc sống, chúng ta muốn mọi thứ tạo ra được hoàn mỹ thì nó đều phải được tạo ra hai lần. Lần thứ nhất trong tư duy và lần thứ hai qua hành động. Bộ não là tài sản quý giá nhất mà ta có. Cách sử dụng tài sản này tạo nên thành công hay thất bại trong công việc cũng như cuộc sống.

 

 

Lợi ích của khóa học:

 

 • Biết được sức mạnh của bộ não. Từ đó có các kỹ năng ghi nhớ và ứng dụng trong cuộc sống
 • Nâng cao năng lực tư duy và giải quyết vấn đề
 • Có khả năng đưa ra những quyết định hiệu quả dựa trên các phương pháp tư duy khoa học
 • Nắm được những mấu chốt quan trọng để lựa chọn và thực thi giải pháp hiệu quả cũng như hiểu và biết áp dụng những nguyên tắc, công cụ, phương pháp tối ưu trong  giải quyết vấn đề khoa học và hiệu quả;
 • Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin trong việc nắm bắt vấn đề và ra quyết định.
 • Biết cách nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh thông qua mô hình “tư duy sáng tạo”.

 

 

 

Nội dung khóa học:
 

Phần 1. Khái niệm tư duy sáng tạo

 

 • Tư duy tổng hợp
 • Tư duy phân tích
 • Tư duy logic
 • Tư duy từ tổng thể đến cụ thể, từ gốc đến ngọn, từ dài hạn đến ngắn hạn

Phần 2. Các phương pháp tư duy

 

Phương pháp “Bản đồ tư duy” (Mind Map)

 

 • Nguyên lý của Bản đồ tư duy
 • Triển khai vận hành Bản đồ tư duy

 

 

Phương pháp “Tư duy đột phá” (Breakthrough Thinking)

 

 • Nguyên lý của tư duy đột phá
 • Triển khai vận hành tư duy đột phá

Các công cụ và kỹ thuật tư duy phổ biến khác

Tích hợp tổng thể các kỹ thuật và phương pháp nâng cao năng lực tư duy

 

 

Phần 3. Quy trình giải quyết vấn đề & ra quyết định

 

Xây dựng giải pháp

 

 • Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong xây dựng các giải pháp
 • Năng lực tư duy xây dựng các giải pháp;
 • Tư duy đột phá trong xây dựng giải pháp.
 • Tiêu chuẩn của một giải pháp khả thi

 

Lựa chọn & thực thi giải pháp

 

 • Các nguyên tắc quan trọng trong lựa chọn giải pháp hiệu quả;
 • Cách thức thực thi giải pháp tối ưu và những lưu ý cần lưu tâm.

 

 

Phần 4. Nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề bằng sáng tạo

 

 • Triết lý của sáng tạo trong giải quyết vấn đề;
 • Những tiêu chí của một giải pháp sáng tạo đúng nghĩa;
 • Những phương pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả trong giải quyết vấn đề.