QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ KHÁCH HÀNG –CRM

Tổng quan

 

Thông qua hệ thống quan hệ khách hàng, các thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật và được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Nhờ một công cụ dò tìm dữ liệu đặc biệt, doanh nghiệp có thể phân tích, hình thành danh sách khách hàng tiềm năng và lâu năm để đề ra những chiến lược chăm sóc khách hàng hợp lý. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể xử lý các vấn đề vướng mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với với khách hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự thành công của mỗi công ty.

 

Chương trình đạo tạo

Trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động kinh doanh nào, việc chăm sóc khách hàng trong quá trình bán hàng và chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng là điều không thể thiếu trong kinh doanh, góp phần rất lớn vào thành công của doanh nghiệp.

Khách hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng, việc thu hút và giữ chân khách hàng ngày càng khó khăn hơn trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập toàn cầu của nền kinh tế hiện nay, đòi hỏi mỗi cá nhân cũng như doanh nghiệp cần đầu tư không ngừng trong việc bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chăm sóc khách hàng để xây dựng thành công đội ngũ nhân viên kinh doanh và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Học viên có cái nhìn tổng quát về:

·         Thách thức trong kinh doanh và nhu cầu quản lý quan hệ khách hàng

·         Khái niệm CRM và lợi ích áp dụng tại doanh nghiệp

·         Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng

·         Xây dựng và triển khai hệ thống CRM

·         Thiết lập và sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng

·         Xây dựng các chương trình quan hệ khách hàng

·         Xây dựng văn hóa hướng tới khách hàng

 

Đối tượng tham dự

·         Lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

·         Đội ngũ quản lý cấp trung (Giám đốc chức năng, Trưởng/ Phó các phòng ban, bộ phận tại các doanh nghiệp).

·         Nhân viên phòng kinh doanh, dịch vụ khách hàng, nhân viên bán hàng và chăm sóc khách hàng

·         tại các doanh nghiệp.Những người yêu thích nghề chăm sóc khách hàng.

 

Nội dung đào tạo

Phần 1: Khái niệm “Quản trị quan hệ khách hàng – CRM”

● Quản trị quan hệ khách hàng
● Khái niệm, chức năng, tầm quan trọng của CRM với doanh nghiệp
● Vòng đời khách hàng và quy trình bán hàng
● Những trở ngại của việc lập chiến lược CRM


 

Phần 2: Chiến lược marketing & giải pháp trong xây dựng chiến lược CRM

● Thiết lập mục tiêu CRM
● Thấu hiểu khách hàng trong quản lý CRM
● Kênh thông tin CRM
● Phân định ngân sách và quản lý KPIs
● Phương thức phân tích báo cáo trong CRM để tối ưu hóa hiệu quả chiến lược marketing
● Social CRM
● Ứng dụng Email Marketing trong CRM
● Ứng dụng SMS Marketing trong CRM 

 

Phần 3: Kỹ năng ứng dụng CRM

● Kỹ năng nắm bắt tâm lí khách hàng trên CRM
● Phương pháp duy trì mỗi quan hệ với khách hàng
● Kỹ năng tiếp nhận và xử lý phản hồi từ khách hàng
● Ứng dụng công nghệ trong quản lý CRM (Phần mềm Zoho CRM)


 

Phần 4: Thực hiện và đánh giá cuối khóa

● Lên chiến lược CRM
● Thực hành những kỹ năng ứng dụng

Lợi ích của học viên

Sau khóa học, học viên sẽ:
•    Mô tả được khái niệm quản lý quan hệ khách hàng và lý do doanh nghiệp nên áp dụng hệ thống CRM
•    Sử dụng được các công cụ đo lường sự thỏa mãn của khách hàng
•    Xây dựng và triển khai hệ thống CRM tại doanh nghiệp
•    Thiết kế và thực hiện các chương trình quan hệ khách hàng
•    Mô tả được tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa hướng tới khách hàng trong doanh nghiệp mình

Bài viết liên quan: