Ứng dụng công nghệ thông tin đ quản lý tốt

 

 

 

 

Tổng quan

 

Công nghệ thông tin xuất hiện và đã đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quản trị và điều hành các hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Sự phát triển của Internet đã làm thay đổi cách thức quản lý giao dịch từ những thao tác thủ công truyền thống sang giao dich điện tử đã ảnh hưởng đến nhu cầu các bên hữu quan của doanh nghiệp (khách hàng, nhà cung cấp, kho,…) của doanh nghiệp.

 

 

 

 

Tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin

 

Để phát triển trên thị trường các doanh nghiệp phải huy động hiệu quả những nguồn tài nguyên hay nguồn lực của mình. Với sự đa dạng các hoạt động kinh doanh ngày nay, việc quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh trở nên phức tạp hơn, yêu cầu về thời gian, độ chính xác và tính hiệu quả cao hơn. Đồng thời công việc hằng ngày của doanh nghiệp cần có sự liên kết giữa các phòng ban như kế toán, nhân sự, marketing,.. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần chọn cho mình một mô hình đầu tư công nghệ thông tin cho phù hợp để phát huy hiệu quả tốt nhất các khoản đầu tư, phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

 

 

 

 

Chương trình đào tạo của chúng tôi

 

Một chương trình này cho các nhà quản lý cấp trung có kinh nghiệm quản lý. Chương trình được thiết kế để trang bị cho cá nhân làm tốt ở vai trò quản lý cấp trung. Chương trình bao gồm việc xem xét các vấn đề phải đối mặt với quản lý cấp trung trong kinh doanh ngày nay và Bao gồm một bộ cân bằng đầu vào hướng dẫn, mở diễn đàn thảo luận về các vấn đề, nghiên cứu trường hợp có liên quan hiện nay, suy tư cá nhân và nhóm giải quyết vấn đề. 

 

 

 

 

Mục tiêu

 

 • Nâng cao năng suất sản xuất
 • Cải thiện chất lượng sản xuất
 • Làm cho tất cả những người là động cùng tham gia vào quá trình quyết định nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn công việc của họ.
 • Xem xét hệ thống và thực tế làm việc để giảm lãng phí thời gian
 • Xây dựng mối quan hệ chặt chẻ hơn với khách hàng để nắm rõ nhu cầu thị trường

 

 

 

 

Đối tượng tham dự

 

Khóa học này là dành cho giám đốc điều hành, quản lý cấp trung, các nhà quản lý và lãnh đạo mà họ muốn cải thiện hiệu suất quản lý riêng của họ và giúp tạo ra một hoạt động hiệu suất cao thành công. Nó rất phù hợp với những nhà quản lý cần phải hiểu bức tranh lớn hơn và đạt được những kỹ năng bổ sung trong quản lý lãnh đạo, chiến lược, tài chính, tiếp thị và quản lý con người.

 

 

 

Nội dung

 

 • Giới thiệu ứng dụng công nghệ thông tin
 • Tăng cường ứng dụng điều hành tác nghiệp
 • Ứng dụng toàn diện nâng cao năng suất

 

 

 

 

Lợi ích

 

 • Nâng cao hiệu suất
 • Hỗ trợ các phòng ban
 • Dễ quản lý
 • Giảm chi phí 
 • Tạo văn hóa cho doanh nghiệp