Xây dựng hệ thống phân phối

 

 

Xây dựng hệ thống phân phối đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hàng tiêu dùng. 

Làm sao để xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả? Đâu là chính sách phù hợp cho nhà phân phối? Cách thức nào để đo lường, đánh giá hiệu quả của các kênh?

 

xay-dung-he-thong-phan-phoi - Lamkim

 

Mục tiêu khóa học

Khóa học xây dựng hệ thống phân phối giúp học viên:

 

 • Nắm bắt xu thế các hoạt động phân phối tại Việt nam hiện nay để điều chỉnh và xây dựng hệ thống phân phối thích hợp trong bối cảnh cạnh tranh mới
 • Thiết kế mạng lưới phân phối sản phẩm phù hợp với doanh nghiệp
 • Lựa chọn và phối hợp các hoạt động Marketing trên kênh để tối ưu hiệu quả đầu tư cho Marketing và phối hợp đồng bộ với các chiến lược khác của doanh nghiệp.
 • Quản trị và vận hành kênh phân phối có hiệu quả kinh tế, ổn định và tăng trưởng.
 • Các quy trình xây dựng hệ thống kênh.
 • Gia tăng lợi nhuận qua hoạt động phân phối cho Doanh nghiệp.
 • Xây dựng và triển khai  thành công các chương trình tung sản phẩm mới ra thị trường.

 

 

 

Nội dung khóa học

 

Vai trò của chiến lược phân phối trong thực thi mục tiêu của doanh nghiệp

 

 • Chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp với chiến lược Marketing
 • Vai trò của chiến lược phân phối trong triển khai marketing và xây dựng thương hiệu, quan hệ giữa  phân phối và hình ảnh thương hiệu.

 

 

Các nhân tố khách quan và chủ quan tác động tới quyết định chiến lược phân phối

 

 • Xu thế toàn cầu hóa - Chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Xu thế phân phối theo hình thức kinh doanh hiện đại
 • Quyền lực của người bán lẻ
 • Phân tích nội lực của doanh nghiệp

 

 

Các loại hình và cấu trúc của hệ thống và kênh phân phối

 

 • Các kiến thức cơ bản khi xây dựng kênh phân phối
 • Các loại hình kênh phân phối trên thực tiễn thế giới và Việt nam
 • Nguyên tắc và kinh nghiệm chọn kênh phù hợp với ngành và sản phẩm
 • Chuỗi cung ứng hàng hóa và nguyên lý tạo ra giá trị thông qua phân phối

 

 

Các quyết định có tính chiến lược về kênh phân phối

 

 • Lựa chọn cấu trúc kênh phân phối, các thành viên kênh
 • Phân phối  với mục tiêu bao phủ  rộng và lãnh thổ
 • Phân phối với mục tiêu chiều sâu
 • Phân phối với mục tiêu giành thị phần
 • Tác động hai chiều giữa chiến lược phân phối và phát triển sản phẩm
 • Chiến lược phân phối với các mục tiêu hỗn hợp

 

 

Quản trị và vận hành kênh phân phối hiệu quả

 

 • Quản trị và vận hành hệ thống đa kênh
 • Thiết lập mục tiêu, đo lường và kiểm soát hệ thống phân phối
 • Cân bằng hiệu quả chi phí cho hệ thống phân phối
 • Quản lý các xung đột trong kênh phân phối
 • Điều chỉnh và phát triển hệ thống phân phối