Xây dựng thương hiệu

 

 

 

 

Thương hiệu đã trở thành một tài sản rất lớn và rất quan trọng đối với sự tồn tại doanh nghiệp hiện nay. Việc xây dựng thương hiệu không chỉ là nhiệm vụ của các công ty đa quốc gia mà hầu hết các doanh nghiệp nội địa cũng quan tâm mạnh mẽ. Thực tế là nhiều khách hàng biết đến thương hiệu sản phẩm còn nhiều hơn cả công ty đó là một sự thành công lớn. Thương hiệu gắn với khách hàng là một mối liên hệ rất đáng mơ ước vì đó là khách hàng, đó là doanh thu, đó là lợi nhuận.

 

Lamkim nhận thấy các đơn vị khi phát triển thương hiệu đã không kết nối với các chiến lược công ty. Khóa đào tạo này sẽ cung cấp tư duy toàn diện về Thương hiệu với phương pháp phân tích từ nền tảng của Chiến lược cùng sự chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại các Công ty đa Quốc gia và Việt Nam, để giúp học viên có một lộ trình xây dựng thương hiệu phù hợp với khả năng riêng của từng Doanh nghiệp.

 

 

 

Xây dựng chiến lược thương hiệu

 

Tùy theo tình hình của thương hiệu mà doanh nghiệp sẽ có kế hoạch xây dựng thương hiệu khác nhau sao cho phù hợp. Nếu là thương hiệu mới thì doanh nghiệp sẽ xây dựng kế hoạch ngay từ đầu, từ cấu trúc, tầm nhìn thương hiệu, những thành phần cơ bản, sản phẩm … đến kế hoạch truyền thông cho thương hiệu. Nếu là thương hiệu đang có thì doanh nghiệp cần xây dựng các chương trình thương hiệu để đạt những mục tiêu của thương hiệu như nhận biết, lòng tin … đến doanh thu của thương hiệu. 

 

 

 

 

Triển khai hoạt động của thương hiệu

 

Một chiến lược tốt cần được thực thi tốt và một kế hoạch Hành động Marketing sắc bén sẽ giúp hiện thực hóa Chiến lược xây dựng thương hiệu thành Doanh số thực tế và Tài sản thương hiệu. Để làm được điều đó, bất cứ người “nắm giữ” thương hiệu nào cũng cần 3 thứ:

 

– Thứ 1, là WHERE WE ARE, phân tích toàn diện để hiểu được thương hiệu đang ở đâu, xác định vấn đề cần giải quyết hay cơ hội phát triển.

 

– Thứ 2, là WHERE WE WANT TO GO, kết hợp với tầm nhìn đã được vạch ra để biết thương hiệu muốn đi đến đâu, đảm bảo mục tiêu đặt ra được nhất quán với định vị và chiến lược xây dựng thương hiệu.

 

– Thứ 3, là HOW WE GET THERE, là những hành động Marketing cần thiết để đạt được những mục tiêu đề ra thông qua 3-cột trụ chính bao gồm Phát triển sản phẩm (Brand Innovation), Truyền thông Thương hiệu (Brand Communication) và Trải nghiệm Thương hiệu (Brand Experience).

 

 

 

 

Chương trình đào tạo

 

Chúng tôi tổ chức khóa học để giúp cho học viên có thể xây dựng thương hiệu thành công. Chương trình cung cấp từ những kiến thức mới về xây dựng và quản lý thương hiệu cũng như những phương pháp để học viên có thể có thể làm tốt vai trò quản lí thương hiệu nhằm mục tiêu giúp công ty có những thương hiệu mạnh, thành công về mặt doanh số cũng như giá trị thương hiệu.

 

 

 

 

 Mục tiêu khoá học

 

 • Nắm được quy trình chuẩn, cách thức xây dựng và quản trị một thương hiệu.
 • Hiểu sự "đồng bộ chiến lược" và xuất phát từ nền tảng chiến lược kinh doanh để phát triển thương hiệu và định vị.
 • Kỹ năng sáng tác tuyên ngôn, slogan tạo cảm xúc cho thương hiệu.
 • Kỹ năng phân tích và lựa chọn điểm "khác biệt" có giá trị của thương hiệu.
 • Phương pháp phát triển ý tưởng (Creative Concept) gắn với định vị Chiến lược để sử dụng trong các thiết kế và truyền thông.
 • Biết cách sử dụng hiệu quả các chương trình truyền thông để tối ưu ngân sách.
 • Nắm được các tiêu chí để đầu tư xây dựng một hay nhiều thương hiệu và lộ trình phát triển.

 

 

 

 

Đối tượng tham dự

 

 • Những người quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu và truyền thông hiệu quả của thương hiệu. 
 • Những người tham dự tốt nhất là có trách nhiệm quản lý và kích động truyền thông nhận diện thương hiệu và phù hợp cho các giám đốc tiếp thị, quản lý tiếp thị, giám đốc tiếp thị, chủ doanh nghiệp, các nhà thiết kế đồ họa và quản lý thiết kế từ khởi sự cho các doanh nghiệp được thành lập.
 • Nhân viên đang làm marketing/quản lý thương hiệu có thể tham gia lớp học này để trao đổi thêm các kiến thức, kỹ thuật và chiến lược thương hiệu mới
 • Các sinh viên muốn chuẩn bị chọn quản lý thương hiệu làm một nghề nghiệp để tiến thân trong tương lai.

 

 

 

 

Nội dung khóa học

 

Tư duy về thương hiệu và sự đồng bộ chiến lược

 

Tổng quan về xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu nắm được kiến thức tổng quan về thương hiệu. Trang bị tư duy đúng và đủ về nền tảng chiến lược xây dựng thương hiệu.

 

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Thương hiệu xác định nền tảng và biết thể hiện những lý tưởng, mục tiêu, giá trị của thương hiệu dựa trên định hướng chiến lược và kinh doanh.

 

Lựa chọn khác biệt hóa và định vị thương hiệu

 

Phân tích lựa chọn “khác biệt hóa” biết chọn lọc các điểm khác biệt và vượt trội để tạo ra một tập hợp giá trị độc đáo cho thương hiệu có cảm xúc và hấp dẫn khách hàng. Nguyên lý sáng tạo. Căn cứ phát triern các ý tưởng thiết kế và truyền thông.

 

Phương pháp “Định vị  thương hiệu” phương pháp chọn định vị thương hiệu khi có nhiều sản phẩm hay lĩnh vực kinh doanh. Biết chọn giá trị nào gắn với thương hiệu để có thể thực hiện “Lời hứa thương hiệu” và các lợi ích có điểm nhấn phù hợp với phân khúc khách hàng mục tiêu.

 

 

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu

 

Tiêu chí và kỹ thuật xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu nắm được kỹ thuật và tiêu chí xây dựng cho logo, slogan, brand name. Các lưu ý khi ứng dụng vào thiết kế.

 

Truyền thông thương hiệu nắm được quy trình triển khai kế hoạch truyền thông. Phát triển ý tưởng (Creative Concept) và lựa chọn đúng kênh quảng bá đi đúng hướng và tối ưu ngân sách.

 

 

Quản trị thương hiệu

 

Phát triển và quản trị các nhãn hiệu và thương hiệu nắm được cách thức xây dựng lộ trình và phát triển các nhãn hiệu, dòng sản phẩm, công ty và thương hiệu tập đoàn (nếu có); Biết cách quản trị  thương hiệu chuyên nghiệp.

 

 

 

 

Lợi ích cho học viên

 

 • Nắm chắc quy trình Xây dựng thương hiệu
 • Biết cách sử dụng và phân tích dữ liệu phục vụ riêng cho việc Xây dựng thương hiệu
 • Kỹ năng phân tích & lựa chọn các điểm Khác biệt cạnh tranh của Thương hiệu
 • Kỹ năng xây dựng tuyên ngôn Định vị Thương hiệu
 • Kỹ năng tìm kiếm và phát triển những giá trị cốt lõi về mặt Cảm xúc của Thương hiệu
 • Hiểu các tiêu chí, biết tự xây dựng hoặc biết đánh giá sự phù hợp của Tên thương hiệu và Slogan
 • Kỹ năng phát triển Creative Concept cho chiến dịch truyền thông.
 • Kiến thức và kỹ năng xây dựng & quản trị thương hiệu mang tính hệ thống

 

 

Bài viết liên quan: