Lãnh đạo

Lãnh đạo

 

 

 

 

Lãnh đạo đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với thành công của bất kì một cơ quan, tổ chức nào. Lãnh đạo có vai trò thiết lập mục tiêu, chiến lược chung cho tổ chức và thúc đẩy tổ chức đạt đến mục tiêu đó. Vậy làm thế nào để có phương pháp lãnh đạo đúng đắn và hiệu quả đưa doanh nghiệp phát triển lên tầm cao nhất?

 

Chìa khóa để lãnh đạo thành công chính là khả năng làm chủ được các kỹ năng quan trọng, từ việc triển khai và quản lý các quá trình hoạt động đến việc truyền cảm hứng cho người khác để vươn tới sự tiến bộ.

 

 

 

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu được hành vi lãnh đạo tốt
 • Tìm hiểu sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý
 • Tìm hiểu sâu sắc về mô hình, niềm tin và quy tắc của bạn
 • Xác định phẩm chất và thế mạnh
 • Xác định mức độ nhận thức của bạn về những gì đang diễn ra xung quanh bạn
 • Đánh bóng kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giao tiếp
 • Tìm hiểu về cam kết và cách vận động mọi thứ
 • Ra quyết định quan trọng
 • Xử lý stress của bạn và người khác
 • Trao quyền, động viên và truyền cảm hứng cho người khác
 
Vì vậy, những gì chính xác là một nhà lãnh đạo?
 
Cách tiếp cận của chúng tôi là điều hành các chương trình lãnh đạo, nơi các nhà lãnh đạo tự nhiên có thể phát triển kỹ năng và cái nhìn sâu sắc để trở thành những người tuyệt vời. Và nơi các nhà lãnh đạo non trẻ tìm hiểu để dẫn dắt với tinh thần và tính xác thực.

 

 

 

 

Phương pháp giảng dạy

 

Cùng với các giảng viên uy tín và nhiều kinh nghiệm, Best mang lại những phương pháp giảng dạy đa dạng, hiện đại, linh hoạt, giúp học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách hào hứng  chủ động và áp dụng được ngay kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã tiếp thu vào thực tế làm việc.

 

 

 

 

Lợi ích của khóa học

 

 • Kiến thức và các kĩ năng cần thiết trong việc lãnh đạo tại các cơ quan, công ty, doanh nghiệp
 • Phương pháp lãnh đạo phù hợp với cá tính và môi trường làm việc
 • Kỹ năng tạo động lực, khuyến khích nhân viên
 • Cách khắc phục những khó khăn và trở ngại gặp phải trong quá trình lãnh đạo
 • Trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo thực tế với các nhà lãnh đạo từ các cơ quan, doanh nghiệp khác.
 • Tăng cường ý thức cá nhân của học viên và giúp họ hiểu rõ giá trị về tác động hành vi của mình đối với mọi người xung quanh.
 • Cung cấp khung mẫu cho học viên để lên kế hoạch phát triển cho bản thân và nhân viên của mình.
 • Khám phá những vấn đề liên quan đến Lãnh đạo
 • Hiểu biết những khía cạnh quan trọng về hành vi của tổ chức có tác động đối với vai trò của mình.
 • Xây dựng một sự hiểu biết chung về các vấn đề liên quan đến môi trường/đối tác rộng hơn trong thực tế, và vai trò của họ (cá nhân và tập thể) trong việc quản lý những vấn đề này.
 • Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và văn hóa hỗ trợ lẫn nhau giữa các học viên nhằm giúp vượt qua những rào cản một cách hiệu quả.

 

 

 

 

Nội dung khóa học:

 

 • Kỹ năng lãnh đạo và sử dụng quyền lực
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Kỹ năng giao nhiệm vụ và phân quyền
 • Kỹ năng xây dựng kế hoạch
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng tổ chức làm việc theo nhóm
 • Kỹ năng quản lý giải quyết xung đột và căng thẳng
 • Kỹ năng làm việc với người khó tính
 • Kỹ năng quản lý sự thay đổi
 • Kỹ năng kiểm soát chất lượng
 • Kỹ năng tổ chức điều hành cuộc họp
 • Kỹ năng đánh giá thành tích nhân viên
 • Đào tạo và phát triển nhân viên
 • Quản trị sản xuất